23. září  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Spor o prvenství

Biblický text: Markovo evangelium 9,30-37;
Host pořadu: Pavel Hošek, docent religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou; Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim: "Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. 

Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: "O čem jste cestou uvažovali?" Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech."  

Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim: Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. 

 

Spor o prvenství. Biblický text: Markovo evangelium 9,30-37. Hostem Petra Vaďury je Pavel Hošek, docent religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas