17. února  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení

Srdce - Foto: Stock Exchange

SrdceFoto: Stock Exchange

Biblický text: Římanům 10,4-11;
Host pořadu: Docent Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně: `Člověk, který tak jedná, bude živ.´  

Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: `Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?´ - aby Krista přivedl dolů - `ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?´ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.  

Co však praví? `Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme.  

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.  

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´ 

 

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Biblický text: Římanům 10,4-11. Hostem Petra Vaďury je docent Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas