29. ledna  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben!

Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru (Ž 71,6) - Foto: Free Digital Photos

Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru (Ž 71,6)Foto: Free Digital Photos

Biblický text: Žalm 71,1-15;
Host pořadu: Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben!
Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, s
kloň ke mně své ucho, buď mou spásou.
Buď mi skalním příbytkem
a budu se tam uchylovat stále.
Rozhodls o mé záchraně,
tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! 

Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka,
z rukou bídáka a násilníka.
Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine,
v tebe už od mládí doufám. 

Na tebe jsem odkázán už ze života matky,
oddělil sis mě v matčině nitru,
chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.
Za zázrak mě mnozí měli,
tys byl moje mocné útočiště. 

Z mých úst plně zní tvá chvála,
den co den tě oslavuji. 

Nezamítej mě v čas stáří,
neopouštěj mě, když pozbývám sil.
Nepřátelé se už na mě domlouvají,
ti, kdo mě hlídají, společně se radí,
prohlašují: „Bůh ho opustil, pusťte se za ním,
chopte se ho, nevysvobodí ho nikdo.“ 

Nevzdaluj se ode mne, můj Bože, Bože,
na pomoc mi pospěš! 

Ať zahynou v hanbě, kdo mě osočují,
potupa a stud ať halí ty, kdo zlo mi strojí. 

Já však budu vytrvale čekat
a vždy víc a nade vše tě budu chválit. 

O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat,
každého dne svědčit o tvé spáse,
a přece nestačím všechno vypovědět. 

 

Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! Biblický text: Žalm 71,1-15. Host pořadu: Daniel Ženatý. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas