21. února  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

V něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem

V něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem (Ef 2,11) - Foto: Fotobanka Pixabay

V něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem (Ef 2,11)Foto: Fotobanka Pixabay

Biblický text: Efezským 2,11-22;
Host pořadu: Petr Pokorný, profesor na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 

V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. 

Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. 

 

V něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Biblický text: Efezským 2,11-22. Hostem Petra Vaďury je Petr Pokorný, profesor na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas