9. dubna  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Vyčištění chrámu

Ježíš vyhání obchodníky z chrámu. Autor: Jacob Jordaens - Foto: Musée du  Louvre

Ježíš vyhání obchodníky z chrámu. Autor: Jacob JordaensFoto: Musée du Louvre

Biblický text: Matoušovo evangelium 21,10-17;
Host pořadu: Jiří Mrázek

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ 

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby´, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ 

I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. 

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě „Hosanna Synu Davidovu“, rozhněvali se a řekli mu: „Slyšíš, co to říkají?“ 

Ježíš jim odpověděl: „Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?“ 

Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval. 

 

Vyčištění chrámu. Biblický text: Matoušovo evangelium 21,10-17. Host pořadu: Jiří Mrázek. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas