19. října  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Vyvyšovati tě budu, Hospodine

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho (Ž 30,5) - Foto: Roman Verner

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho (Ž 30,5)Foto: Roman Verner

Biblický text: Žalm 30 (K);
Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce

Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.
Vyvyšovati tě budu, Hospodine, nebo jsi vyvýšil mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou.  

Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.  

Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu.  

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.  

Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, všecken pak život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování.  

I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky.  

Nebo ty, Hospodine, podlé dobře líbezné vůle své silou upevnil jsi horu mou, ale jakž jsi skryl tvář svou, byl jsem přestrašen.  

I volal jsem k tobě, Hospodine, Pánu pokorně jsem se modlil, řka:  

Jaký bude užitek z mé krve, jestliže sstoupím do jámy? Zdaliž tě prach oslavovati bude? Zdaliž zvěstovati bude pravdu tvou?  

Vyslyšiž, Hospodine, a smiluj se nade mnou, Hospodine, budiž můj spomocník.  

I obrátil jsi mi pláč můj v plésání, odvázal jsi pytel můj, a přepásals mne veselím.  

Protož tobě žalmy zpívati bude jazyk můj, a nebude mlčeti. Hospodine Bože můj, na věky tě oslavovati budu. 

 

 

Vyvyšovati tě budu, Hospodine. Biblický text: Žalm 30. Hostem Petra Vaďury je Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas