24. dubna  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte

Kristus ve slávě. Káhira, Muzeum koptského umění - Foto:  Art & Bible

Kristus ve slávě. Káhira, Muzeum koptského uměníFoto:  Art & Bible

Biblický text: Janovo evangelium 16,16-25;
Host pořadu: biblista a salesián Ladislav Heryán

„Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.“ 

Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: „Co znamenají slova `zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte´ a `odcházím k Otci´?“ 

Říkali: „Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o čem mluví.“ 

Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: „Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. 

Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. 

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. 

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 

To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo.“ 

 

Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. Biblický text: Janovo evangelium 16,16-25. Hostem Petra Vaďury je biblista a salesián Ladislav Heryán.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas