18. ledna  2015 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství

Pouť důvěry na zemi na výstavišti v Praze-Letňanech - Foto: Jana Šustová

Pouť důvěry na zemi na výstavišti v Praze-LetňanechFoto: Jana Šustová

Biblický text: 1 Timoteovi 6,3-12;
Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení.  

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby, Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.  

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 

 

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Biblický text: 1 Timoteovi 6,3-12. Hostem Petra Vaďury je Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas