8. dubna  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Ženy u prázdného hrobu

Prázdný hrob - Foto:  Via Lucis

Prázdný hrobFoto:  Via Lucis

Biblický text: Markovo evangelium 16,1-8 (Tradiční římský kalendář – Vzkříšení);
Host pořadu: profesor Jan Sokol

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 

Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. 

Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'" 

Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. 

 

Ženy u prázdného hrobu. Biblický text: Markovo evangelium 16,1-8 (Tradiční římský kalendář – Vzkříšení). Hostem Petra Vaďury je profesor Jan Sokol.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas