Program náboženských pořadů

Aktuální program pořadů Tvůrčí skupiny náboženských pořadů Českého rozhlasu rozesíláme každý týden e-mailem. Napište si o něj na adresu nabozenstvi@rozhlas.cz.

ČRo 1 - Radiožurnál

Křesťanský týdeník

Sobota 22. 11. 2014 9:05 - 10:00
Skoky: Oáza v česko-německém pohraničí.
Po více než 60 letech proběhla exhumace pravděpodobných ostatků faráře Toufara.
350 let slaví královéhradecká diecéze.
Jeruzalém truchlí.
Kříž Světových dní mládeže putuje po Slovensku.
Glosa Dominika Duky. 

Sobotní Doteky víry

Sobota 22. 11. 2014 22:05 - 23:00
Hostem Evy Hůlkové v Dotecích víry bude písničkář Petr Linhart, frontman skupiny Majerovy brzdové tabulky. Své písně označuje jako „sudetskou country“. Je třeba říci, že Sudety a osudy tamních lidí si jej přitáhly a staly se dominantním tématem jeho tvorby. Petra Linharta fascinují pozapomenutá a zpustlá místa naší země a jeho ambicí je vracet jim jejich jména a příběhy. Dokonce v netradičních prostorách často hraje – osiřelé kaple, kostely, domy a různé další stavby – to jsou místa, kde můžete slyšet podmanivý hlas tohoto muže. Jeho vztah k Sudetům se promítá nejen do jeho písní, ale také do konkrétních činů – spolu s lidmi ze sdružení Pod střechou usiluje o znovuoživení mariánského poutního místa ve Skokách u Žlutic. 

Nedělní Doteky víry

Neděle 23. 10. 2014 22:05 - 23:00
Ekvádorští léčitelé.
Izrael začal uznávat novou národnost – Aramejce.
První mše s kytarami proběhla v Letohradě před 46 lety.
Výzvy přítomnosti: Facebook, ICQ nebo flashka dnes patří k hojně používaným médiím, méně už se ale ví, že na jejich vzniku se podíleli Židé. Navíc je dnes zcela běžné, že rabíni mají své přednášky na internetu, že lidé studují Talmud přes Skype, mají nábožensko-právní kodexy v mobilním telefonu a že se děti učí židovské modlitby za pomoci mobilních aplikací. O roli nových médií v judaismu hovoří Jana Šustová s pedagožkou a hebraistikou Terezou Gafnou Váňovou. 


ČRo 2 - Praha

Bohoslužby

Neděle 23. 11. 2014 9:00 - 10:00
Přímý přenos bohoslužby Jednoty bratrské z modlitebny v Nové Pace. Káže kazatel Bohdan Čančík. 

Přenosy bohoslužeb v roce 2014 

ČRo - 3 Vltava


Ranní Slovo

Neděle 23. 11. 2014 7:35 – 8:00V pořadu Ranní Slovo probíráme s Petrem Vaďurou a jeho hosty postupně knihu Žalmů. Tentokrát je před námi 35. žalm, nad kterým se bude zamýšlet biblistka Gabriela Ivana Vlková z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Slovo mezi nebem a zemí

Neděle 23. 11. 2014 17:00 – 17:30
Kairos 89 (3/3)
Proměna

V těchto dnech si připomínáme listopadové události roku 1989. Svůj podíl na společenských změnách měly i křesťanské církve. S Pavlem Hlavatým se v třídílném seriálu s názvem Kairos 89 pokusíme zmapovat některé významné okamžiky a připomenout výrazné osobnosti, které do dění nějakým způsobem zasáhly. Třetí část s názvem Proměna je věnovaná závěru roku 1989. 

Ranní úvahy

po - pá 24. 11. 2014 – 28. 11. 2014 6:50 - 6:55
Krátká ranní zamyšlení připravil Marek Vácha.    


ČRo Plus

Za hranou

Neděle 23. 11. 2014 21:40 – 22:00
25 let ochrany práv dětí v Česku
V listopadu uplynulo celé čtvrtstoletí od chvíle, kdy tehdejší Československo ratifikovalo Úmluvu o právech dítěte. Přesto stále existuje nemalá skupina dětí, jejichž práva se hájit nedaří. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí uvádějí za loňský rok 7527 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
 

Kořeny

Středa 26. 11. 2014 20:10 - 20:40
Žijeme přece z víry

Obyvatelům města Korintu adresoval apoštol Pavel listy, ve kterých se zamýšlel nad rolí křesťanství v životě člověka. A v jednom listu napsal, že žijeme přece z víry a ne z toho, co vidíme. Hostem pořadu je Jan Hanák, připravila Ivana Denčevová. 

ČRo Wave

Hergot!

Neděle 23. 11. 2014 18:00 – 19:00
Jak zahojit minulost?

V souvislosti s výročím 17. listopadu se redaktoři zaměřili na zpracovávání předlistopadové minulosti v církvích i mimo ně. O dvojznačném působení církví za minulého režimu, různých přístupech k minulosti a cestám ke smíření promluví evangelický církevní historik Petr Morée. 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas