17. března  2019 v 19:50  rubrika: Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: Purimová hra Karola Sidona v roce 1981

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze - Foto: Jana Přinosilová

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v PrazeFoto: Jana Přinosilová

Na tento čtvrtek, 14. den hebrejského měsíce adar, připadá radostný židovský Svátek losů Purim. Jeho oslavu z roku 1981 přiblíží osobní vzpomínkou Leo Pavlát.

Koncem 70. let minulého století pražská židovská obec víceméně přežívala. Pravda, košer jídelna nabízela obědy a bohoslužby ve Staronové i Jeruzalémské synagoze se konaly. Muži a ženy, mnohdy z Podkarpatské Rusi, žili pevně svou vírou, ale s nimi, sedmdesátníky a staršími, jakoby měla židovská náboženská tradice skončit. V Čechách a na Moravě nebyl jediný rabín, náboženská výuka neexistovala a stejně tak literatura. 

V lednu 1977 však byla zveřejněna Charta 77. Její signatář, spisovatel Karol Sidon se poté obrátil ke svému židovství a vedle něho začala na obec docházet skupinka dvacátníků a třicátníků; nadšenců, kteří se k nevoli režimu rozhodli pro židovský náboženský život. 

Úřady tehdy kromě modliteb povolily židovské obci jen kulturní program při příležitosti svátků Chanuka a Purim v historické židovské radnici. Ty svátky připomínají dávná vítězství Židů nad utlačovateli, přičemž Purim oslavuje záchranu před vyhlazením za vlády perského krále Achašveroše. 

Purimšpíl - Foto: Jana Šustová

PurimšpílFoto: Jana Šustová

Onu událost ze 4. století před občanským letopočtem popisuje biblická Kniha Ester a se vzpomínkou na to byl Purim vždy svátek veselý, který před válkou provázely mezi východoevropskými chasidy četné šprýmy a také Knihou Ester inspirované purimové hry. Takovou „purimšpíl“ napsal na jaře 1981 i Karol Sidon. Vtipnou, bujarou, s narážkami na aktuální život Židů v Praze. Sidonovo autorství zůstalo skryto, a tak se hra, kterou se svými mladšími přáteli-neherci secvičil, dostala i na program purimové oslavy Židovské obce v Praze. Hrát se mělo v sobotu po večerní šabatové bohoslužbě, ale jak tvůrce hry, tak účinkující si ještě vyžádali generální zkoušku. 

Pokračování by se nejspíše našlo v záznamech StB. Generálka v zaplněném sále židovské obce v pátek odpoledne totiž byla dárkem dětem signatářů Charty 77, které přišly v hojném počtu i se svými rodiči. Pár hodin poté estébáci odvezli Karola Sidona do policejní vazby a vystrašené vedení obce naléhalo na změnu konce hry. „Židé ve státech krále Achašveroše se postavili na obranu svých životů, aby měli pokoj od svých nepřátel,“ znělo totiž odhodlaně v závěru představení. Co víc, neumělí herci při recitaci tohoto verše z Knihy Ester mávali nad hlavou dřevěnými mečíky, což bylo shledáno jako proizraelská provokace. 

Odvolat představení však již nešlo, a tak hra bez jakýchkoliv úprav slavila za velkého pobavení publika svou premiéru a vlastně i derniéru. StB potom především proti Karolu Sidonovi přitvrdila; příští rok ho přinutila k emigraci. Purimová slavnost skončila.
 

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu

Autor:  Leo Pavlát

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas