28. ledna  2018 v 19:50  rubrika: Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: Svátek Nového roku stromů vybízí k úctě ke všemu živému

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze - Foto: Jana Přinosilová

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v PrazeFoto: Jana Přinosilová

Na tuto středu, 15. den hebrejského měsíce švat, připadá židovský svátek Tu bišvat, svátek Nového roku stromů. Historicky souvisí s počátkem nového vegetačního cyklu. Je však též příležitostí připomenout si obecnou zásadu judaismu významnou i pro dnešní ekologická snažení.

Pro judaismus je strom v mnohém ohledu symbolem přírody jako takové. Bible na několika místech přirovnává člověka k vlastnostem stromů a židovská náboženská tradice ze vztahu ke stromům přímo vyvozuje všeobecný princip úcty ke všemu jsoucímu. V Páté knize Mojžíšově se píše: „Budeš-li obléhat město několik let, válče s ním, aby ses ho zmocnil, nenič a nepokácej sekyrou jeho stromy. Přece je nepokácíš, když z nich sám budeš jíst, a je polní strom člověk, aby před tebou utekl při obléhání?“ 

Na základě uvedeného příkazu „nenič“ – hebrejsky „lo tašchit“ – judaismus formou univerzálně platného příkazu zapovídá zlovolné ničení rostlin, hubení zvířat, neživé přírody, destrukci všeho, co svět krášlí a je člověku ku prospěchu. Nehraje přitom roli, zda jde o osobní vlastnictví nebo ne. Zhoubného díla se člověk nemá dopustit ani vůči tomu, co mu patří. S tímto vědomím soudobý judaismus vyzývá člověka, aby bedlivě vážil dopad každé své aktivity z hlediska přírodního, ekonomického, sociálního a samozřejmě mravního. 

Moderní judaismus se naznačenými otázkami zabývá především v Izraeli, kde náboženský postoj může do jisté míry ovlivnit politická rozhodnutí. Ve vztahu k příkazu „lo tašchit – nenič" přitom dnes nabývají na významu tři témata. Na první upozorňuje sám text hebrejského Písma: příkaz nenič" je uveden v souvislosti s válečným tažením. Máme jej tedy chápat především jako varování před destruktivními vlivy ozbrojených konfliktů pro člověka, zemi, životní prostředí. 

Druhým důležitým závěrem židovského „lo tašchit – nenič" pro současnost je v něm obsažená výzva k sebeomezení. Člověk by měl snížit svou spotřebu, zamezit plýtvání. Kdo se řídí příkazem neničit, nemůže zvolit konzumní způsob života. Člověk, který svůj život podřizuje stále novým požitkům a věcem, totiž nutně zbavuje účelu vše, co již má a rozmařile nahrazuje, a tedy v důsledku ničí. 

Konečně třetí oblastí, kde výzva zdržet se svévolného ničení nachází dnes svůj obzvláštní význam, se týká člověka jako takového. Z čistě legálního hlediska judaismus odmítá sebevraždu jako porušení zásady „neničit“. Za projevy sebeničení však považuje i nestřídmost v jídle, podléhání alkoholu, drogám, kuřáctví. Soudobým jazykem by se dalo říct, že jde o odmítnutí všeho, co protiřečí zdravému způsobu života. I nad tím se je možno zamyslet tuto středu, kdy židé slaví svůj svátek Tu bišvat - Nový rok stromů. 

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu

Autor:  Leo Pavlát

Nové články v rubrice

 • 12. srpna  2018     Audio  rubrika: Šalom alejchem

  Svatba bez klezmeru je horší než pohřeb bez slz

  Ve městech kde tvořili židé většinu obyvatelstva, byl klezmer velmi důležitou součástí života. Říkalo se prý, že svatba bez klazmeru je horší než pohřeb bez slz. Taneční melodie se hrávaly na svatbách, zásnubách, zábavách...

   
 • 5. srpna  2018 v 19:45     Audio  rubrika: Šalom alejchem

  Jaký byl festival v Třebíči?

  Ohlédneme se za festivalem židovské kultury v Třebíči. V Izraeli se debatuje o tom, jak definovat identitu židovského státu. Putování za židovskými památkami zamíří do Boskovic. moderuje Tomáš Töpfer.

   
 • 29. 7. 2018     Audio  rubrika: Šalom alejchem

  Proběhl 18. ročník festivalu Ha Makom

  V Holešově vyvrcholil osmnáctý ročník festivalu Ha Makom, který prostřednictvím programu složeného z přednášek, koncertů i výletů připomíná místní židovskou historii. Letos se organizátoři zaměřili především na kulatá...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas