O pořadu

Čas vysílání: pořad již nevysíláme  
 
Za hranou - Foto: Jan Fingerland

Za hranouFoto: Jan Fingerland

V tomto pořadu řešíme s pozvanými hosty, ale i s náhodnými kolemjdoucími, co je pro nás za hranou. Společně zjišťujeme, že každý máme své pojetí nastavené různě a že to, co je pro jednoho „v pohodě“, pro druhého může být „daleko za hranou“. Tušíte správně, že řeč je o etických otázkách.

Mravní zákon máme v sobě tak, jako hvězdné nebe nad sebou, odkud se ale vzal? Má člověk něco jako etický instinkt? Jaké jsou vztahy mezi mravy, morálkou a etikou? 

To jsou jen některé z otázek, na které pořad Za hranou hledá odpovědi, a to v několika tematických řadách. 

Ty do mě kamenem
Co je za hranou pro novináře? A co pro občanské aktivisty? Šíří se společností „nezvaný host“ nihilismus? Jaká jsou etická dilemata provázející squatting nebo shoplifting? V tematické řadě Ty do mě kamenem budeme společně hloubat nad problémy, které se týkají větších skupin lidí. Celospolečenské fenomény jsou stavebním kamenem pořadu Za hranou.

Zdraví nemocnému nevěří
Jsou nadstandardy ve zdravotnictví etické? Kdo se chová víc neeticky: Ten, kdo nařizuje očkování dětí, nebo ten, kdo ho odmítá? Jaké jsou (nejen) etické problémy provázející umělé oplodnění? Tato a další témata patří do řady Zdraví nemocnému nevěří.

Mezní momenty v historii
Historie je učitelkou života… Co se z ní můžeme naučit? Poznáme, když se ve společnosti opakuje historický jev? Umíme na to zareagovat? Dá se srovnávat antisemitismus s anticikanismem? Jsou misijní praktiky Karla Velikého srovnatelné s kolonialismem? A podobají se v některých ohledech současnému „vývozu“ demokracie a kapitalismu? Tyto a podobné paralely hledáme v tematické řadě Mezní momenty v historii.

Kolikrát jsi člověkem?
Etické otázky řeší vlastně každý člověk sám v sobě. Některé se ovšem dostanou na pořad skoro ve všech hlavách, nebo srdcích, chcete-li. Souvisejí totiž s během lidského života. Odebírání nenarozených dětí z rodin, přirozené porody, předškolní výchova dětí, školní docházka, plošné užívání hormonální antikoncepce, placení školného na univerzitách, problémy sendvičové generace, hospicové hnutí, eutanázie, to jsou jen některá témata, o kterých je řeč v rámci řady Kolikrát jsi člověkem?, kde se probírají zejména situace, při nichž na jedné straně stojí jedinec a na druhé straně instituce. 


Připravují:
Terezie Jirásková, Naďa Bělovská a Magdaléna Trusinová

Historie pořadu:
Pořad Za hranou vysílá Český rozhlas Plus od ledna 2014. 

Odvysílané pořady si můžete poslechnout v iRadiu.  

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas