26. ledna  2014 v 21:40  rubrika: Za hranou

Karel Veliký a násilná christianizace

Císař Karel Veliký na obraze Albrechta Dürera - Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Císař Karel Veliký na obraze Albrechta DüreraFoto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Za vlády Karla Velikého šlo šíření křesťanství ruku v ruce s rozšiřováním území Francké říše. Církevní a světská moc ale byly oddělené. Začal korunovací Karla Velikého římským císařem proces, který zvrátila až sekularizace? Byl Karel Veliký otcem Evropy, nebo jen pragmatikem? Zamýšlel se někdo v jeho době, jestli je šíření křesťanství ohněm a mečem etické?

„Otec Evropy“ zavedl násilnou christianizaci  

V roce 2014 uplynulo 1200 let od smrti Karla Velikého, vládce Francké říše a prvního císaře obnovené Říše římské. Karlu Velikému se někdy dává přívlastek Otec Evropy. Narodil se v první polovině osmého století jako syn majordoma a pozdějšího franckého krále Pipina III. Krátkého. Proslavil se svými výboji na území germánských Sasů, takzvaný tribut mu platili také naši předkové a ještě předtím porazil také Avary.  

Své umění válečnické kombinoval Karel Veliký s křesťanskou misií. U Sasů šířil svou víru ohněm i mečem. Frankové proti tomuto germánskému kmenu bojovali třicet let. Sasové bránili nejen svou svobodu, ale také svá náboženská práva – Karel Veliký totiž automaticky počítal s tím, že poražení přijmou za svou víru křesťanství. A pro Sasy tu byly jen dvě možnosti: buď křest, nebo smrt.  

Karel Veliký – slavný válečník a dobyvatel – je známý také jako reformátor státní správy a zákonodárce. Podrobněji se mu v pořadu Historie Plus, věnovala kolegyně Daniela Vrbová.  

Archeologie a písemné prameny  

Karel Veliký - Foto:  Český rozhlas

Karel VelikýFoto:  Český rozhlas

O době Karla Velikého se můžeme dozvědět z jeho životopisu Vita Caroli Magni, dále tu jsou říšské anály, které rok po roce popisují dění ve Francké říši, dále jsou k dispozici úřední listiny, kapituláře, tedy právní prameny ustavující koncily a říšské sněmy.  

Zajímavý je také archeologický pohled, upřesňuje historik Petr Kubín z KTF UK: „Z těchto pramenů lze usuzovat, jak christianizace postupovala. Svědčí o tom např. nálezy křížků nebo ozdob, jako jsou slonovinové destičky s vyobrazením křtu Páně. Také hroby jsou velmi jasným pramenem. A co se týče násilné christianizace u Sasů, jsou tu kosterní nálezy jako např. rozťaté lebky.“  

Karel Veliký použil násilnou christianizaci jako první křesťanský panovník. Z křesťanů – po staletí mučedníků, se tak v jeho době stávají mučitelé. Alespoň co se germánského kmene Sasů týká. Nešlo v té době o žádnou normu – o tom vypovídá i to, že tuto praktiku kritizoval učenec Alkuin z Yorku, který vedl dvorskou školu Karla Velikého. 

Nové články v rubrice

 • 7. prosince  2015 v 21:40     Audio  rubrika: Za hranou

  Holky z plakátu

  „Ten to produkt má koule!“ „Nikdo vám to neudělá jako já!“ Slogany sexistických reklam doplněné o více čí méně odhalená těla lákají na nákupy nejrůznějších produktů. Co znamená sexismus v reklamě a proč by nám polonahá...

   
 • 18. října  2015 v 21:40     Audio  rubrika: Za hranou

  Krizové hry jsou poučné pro studenty i přednášející

  Na české vysoké školy dorazila nová výuková metoda. Asi nenahradí tradiční systematické vzdělávání, četbu odborné literatury a diskuse v seminárních místnostech, ale může přinejmenším zpestřit výuku mezinárodní politiky....

   
 • 11. října  2015 v 21:40     Audio  rubrika: Za hranou

  „Senior není žádným zvláštním druhem člověka“

  To, že v Česku stárne populace, asi víme všichni. Otázkou zůstává, jestli bude mít narůstající počet seniorů k dispozici dostatek geriatrů, tedy odborných lékařů.

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas