2. ledna  2016 v 09:05  rubrika: Duchovní zamyšlení

Novoroční zamyšlení Jana Vechety

Před dvěma dny jsme se rozloučili se starým letopočtem. Občas se nám v příštích dnech ještě stane, že za datum místo „16“ napíšeme „15“, ale už si musíme zvyknout, že starý rok je minulostí.

Stojíme na začátku a ve vzduchu visí otázka: Jaký bude rok 2016? Co nám přinese? Co se v něm odehraje? 

Na jednu stranu bude tento rok podobný všem těm předchozím. Vyjádřil bych to obrazem protikladů, v nichž se život světa v proudu času odehrává: 

- Stane se mnoho dobrého i mnoho zlého

- Lidé si budou navzájem pomáhat, mít se rádi a stát při sobě, právě tak jako se budou také nenávidět, stát proti sobě a odmítat jeden druhého. 

- Bude se střídat den a noc a bude jaro, léto, podzim a zima, příroda se oděje mnohou krásou, právě tak jako projeví i svoji drsnou tvář – budou mnohé povodně a zemětřesení a požáry a tornáda a přírodní katastrofy všeho druhu. 

- A my jako jednotlivci budeme prožívat dny šťastné i smutné, dny náročné i dny odpočinku, dny zdraví i nemoci. 

- Mnoho lidí se narodí a mnoho jich zemře

Věci se však v čase také mění, rostou, čas se odvíjí ve spirále – pokaždé jsme o kousek dál nebo výš. A tak každý rok je tedy také očekáváním něčeho nového a vše roste k nějakému definitivnímu bodu. 

To je náš svět a my jsme jeho součástí. Umění přijmout život takový, jaký je, je projevem moudrosti a zralosti. V mládí se díváme příliš kupředu, ve stáří příliš nazpět. Jinak vnímá čas mladý člověk, jinak starší. Mladý vyhlíží budoucnost jako šanci, starý jako možné ohrožení. 

K moudrosti a zralosti však patří také vyváženost života. Ta spočívá v prožívání okamžiku tady a teď. Nežít ani příliš zahleděný do budoucnosti, ani příliš do minulosti. Prožívat plně to, co přichází dnes, to, co nás teď a tady potkává. Je to jako cesta krajinou, terénem – nejdůležitější je ten úsek, kterým právě procházíme: někdy po rovině, někdy z kopce, jindy strmě do kopce a přes překážky, někdy ve svitu sluníčka, někdy v dešti. Ale vše má svoji cenu, smysl a důležitost. 

Přejeme si do Nového roku, aby byl šťastný. Co znamená „šťastný“? Štěstí spočívá v naplnění. Naplnění hloubky lidského bytí, jeho tužeb, jeho potřeb. Víme, že v tomto světě to nejde zcela a úplně. Jen částečně a někdy vůbec. A tak vám přeji víru ve skutečnosti přesahující náš svět – víru jako světlo na cestu. 

Autor je farář Římskokatolické farnosti Domaslavice. 

Autor:  Jan Vecheta
Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas