7. ledna  2017 v 09:05  rubrika: Duchovní zamyšlení

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha

Církve zvolily pro rok 2017 jako Biblické heslo slovo, které Bůh říká Ezechielovi: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“

Ale to, co předchází tomuto Božímu slibu, není čtení příjemné. Slyšíme dlouhou zprávou o bídném stavu církve. Poskvrnili svou cestu skutky a hnusnými modlami. Kam přišli, tam se místní ušklíbali a říkali: „Podívejte, to jsou ti Hospodinovi.“ 

Hospodin reaguje a říká: „Jala mne lítost pro mé svaté jméno, které oni znesvětili. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali, kamkoli jste přišli.“ 

To je překvapivé. Hospodin činí něco kvůli sobě. Myslí i na sebe. Možná proto, aby se z nás nezbláznil. „Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali, kamkoli jste přišli.“ 

A náprava toho, co lidé znečistili, je také překvapivá. Vám dám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 

Zaradujeme se a už bychom to rozjeli směrem – kdo má a kdo nemá nové srdce, a měl bys mít, a jak se to projevuje, hledáme nějakou pěknou pastelovou barvu nebo něco co pěkně voní. 

Ale Ezechiel nám velmi střízlivě sdělí, k čemu má to nové srdce sloužit. Jasně a břitce – budete se řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. 

A je to. Žádné zadumané sny, jak já jen s tím novým srdcem naložím. Bůh říká jak. Poslouchej mě a drž se mého slova. 

V roce 2017 nás čeká mnoho rozhodování o tom, jakou podobu bude mít život u nás doma, v Evropě i ve světě. Zda budou mít většinu ti, kdo touží dobře vycházet se svými sousedy, ti, kterým se líbí, když k vzájemnému soužití není třeba užívat hrubost a urážky. Neumíme domyslet, co se stane, když se vlády ujmou ti, kdo si z demokracie, a z touhy po pravdě dělají legraci. Jak se změní nejen poměr sil, ale i to, co dosud rádi užíváme a považujeme za samozřejmé. Třeba svobodu 

Chceme se rozhodovat dobře. Jak? Podle čeho? Slovo Hospodinovo, které Ezechiel tlumočí, nám může pomoci hledat dobrá řešení i dobrý směr. Jednak důvěřivé spolehnutí. Bůh nedopustí, aby naše zlé jednání zlikvidovalo život, který on tvoří a dává. Nápravu dělá od podlahy. Dává nám skrze Krista nové srdce a nového Ducha. 

Máme na to zlo odmítat a přemáhat. Skutečně. Může to být náročné. To ano. A bude se to nejčastěji docela všední, poctivou úctou k pravdě, spravedlnosti, respektem k originální jedinečnosti každého člověka vedle mne 

Tak ať to v tom začínajícím roce zvládneme! 

Autor:  Daniel Ženatý
Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas