6. srpna  2016 v 09:05  rubrika: Duchovní zamyšlení

Svatba. Zamyšlení Michala Kluse

Církevní svatba - Foto: Jana Šustová

Církevní svatbaFoto: Jana Šustová

Nevím, co budete zítra dělat vy, ale já půjdu ráno koupit květinu. Zítra to totiž bude 17 let ode dne, kdy jsem vstoupil do stavu manželského. Pán Bůh mi dal úžasnou manželku, raduji se z každého dne prožitého s ní a těším se na to, co je ještě před námi. Děkuji Pánu Bohu za to, jak člověka stvořil a děkuji za dar manželství.

Je mi jasné, že mezi našimi posluchači jsou i svobodní a svobodné, vdovci a vdovy, rozvedení a rozvedené nebo třeba i ti, kdo se v manželství trápí a zažívají bolest. Nicméně bych chtěl připomenout jeden důležitý biblický rozkaz, jehož první část není pouze pro manžele. V listu Židům čteme: „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“  

Jsem velmi vděčný, že nám Pán Bůh pomohl k tomu, že jsem v den své svatby stál před oltářem jako panic, který sliboval lásku a věrnost panně. Bělostně zářivé svatební šaty mé nevěsty nebyly jen starou tradicí, ale reprezentovaly naše rozhodnutí žít tak, jak to očekává Pán Bůh. Dnem svatby se tato nevěsta stala mou ženou, dnem svatby se změnilo tak mnoho v našem životě, dnem svatby jsme začali žít jako manželé.  

Když o tom dnes mluvím, lidé se smějí. Možná se smějete také. To, co bylo kdysi standardem, je dnes považováno za úsměvné, archaické, nepoužitelné. Ale Pán Bůh se nezměnil. Ani jeho požadavky na naši morálku se nezměnily. On chce, abychom měli manželství v úctě. A On má k tomu moc dobrý důvod. Nejde o to, že by nás chtěl omezovat. Naopak, chce pro nás to nejlepší. Chce nás chránit od pohromy.  

Jak mít tedy manželství v úctě? Ten náš biblický citát říká, že si manželé mají být věrni. Tedy, manželství mají v úctě ti, kteří v něm žijí tak, jak to Pán Bůh chce. A věrnost je tady na prvním místě. Ale těch Božích pokynů je samozřejmě více. A co když už je pozdě? Co když už jsme něco pokazili? Tady se projeví krása Kristova evangelia. Když člověk ve víře v Pána Ježíše Krista opravdově lituje svého hříchu, Pán Bůh jej staví na nový počátek, odpouští a říká: „Minulost je odpuštěna. Jdi a nehřeš více.“  

Autor je farář Slezské církve evangelické v Třinci 

Autor:  Michal Klus
Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas