8. prosince  2013 v 18:10  rubrika: Zaostřeno na církve

Rozvod je problém pro každého, kdo ho utrpí

Téma rozvodů věřících má mnoho rozměrů, pořad Zaostřeno ho představuje z několika úhlů pohledu. Jednak jako na formu diskriminace žen, a to při výpočtu důchodů, jednak jako na pastorační problém z hlediska kněží a také jako na problém samotných rozvedených věřících.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies na podzim informovala, že rozvody diskriminují ženy na důchodech. Společnost si nechala zpracovat studii, která ukazuje, že rozvod má dopad na výši příjmů rozvedených mužů a žen v důchodu. 

Ženy v případě potenciálního rozvodu přijdou v průměru o měsíční příjem odpovídající 7 % starobního důchodu, naopak mužům rozvodem tři procenta přibudou. Analýzu vypracoval ekonom Jiří Šatava z institutu CERGE-EI. 

Společnost Gender Studies upozorňuje, že ženy vykonáváním tzv. netržních forem práce (jako je péče o domácnost, o děti, o stárnoucí rodiče apod.) během manželství vytvářely manželovi podmínky pro jeho aktivitu na trhu práce, a tak by se měly podílet na všech jeho odměnách za tuto práci, tedy i na jeho starobních důchodech. To se ale neděje. 

Neumíme si být partnery 

V barokní písni z kancionálu Václava Karla Holana Rovenského se zpívá: Není na tomto světě dražší zboží / jako najíti takový dar boží / tu milost hojnou / manželku pokojnou / ctnou, bohabojnou! 

Ctného a bohabojného partnera ovšem každý nenajde - anebo jím každý neumí být. Svědčí o tom množství rozvodů obecně v celé společnosti i mezi věřícími. V roce 2011 bylo například v římsko-katolické církvi 74,5 tisíce rozvedených lidí. 

Rozvody se ale nevyhýbají žádnému náboženství, oficiálně žije v Česku 260 rozvedených muslimů, z toho je 190 mužů a 70 žen. Také je mezi námi 20 rozvedených židovek a 180 rozvedených buddhistů diamantové cesty. 

K rozvodům se vyjádřil i papež František, když při neformálním rozhovoru s novináři uvedl následující: „Je to téma, které se stále vrací. Věřím, že toto je čas milosrdenství, tato měnící se epoch, v níž je mnoho problémů také v církvi, a to i kvůli nedobrému svědectví některých kněží. Klerikalismus zanechal mnoho zraněných a tyhle zraněné je třeba léčit milosrdenstvím. Církev je matka, a musí v sobě najít milosrdenství pro všechny. A na zraněné nemůžeme čekat, až přijdou, ale musíme je jít hledat. Myslím, že je čas milosti, jak tušil i Jan Pavel II., který zavedl svátek Božího milosrdenství. Rozvedení mohou k přijímání, jsou to rozvedení, kteří jsou podruhé sezdaní, kdo nemůžou. Musíte se na problém dívat v celém kontextu pastorační péče o manželství. Například pravoslavní druhý sňatek povolují. Jsme na cestě k hlubší pastoraci manželství.“ 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas