14. prosince  2014 v 20:05  rubrika: Zprávy

Nový bohatě ilustrovaný svazek o židovském svátku Chanuka je určen především dětem

David Maxa: Chanuka - Foto: Nakladatelství Garamond

David Maxa: ChanukaFoto: Nakladatelství Garamond

Pozítří začne židovský Svátek světel Chanuka a k tomu letošnímu dokonce nyní vychází původní česká kniha, která je navíc určena především dětem.

Bohatě ilustrovaný svazek o židovském svátku Chanuka je dílem rabínského studenta z Abraham Geiger Kolleg v Berlíně Davida Maxy a Pavla Šika, který překládá německé židovské pohádky.  

Knížka, jež potěší zvláště děti, obsahuje dvě souběžná vyprávění, vysázená v knize jako dva odlišené texty na způsob stránky Talmudu. Hlavní vyprávění tvoří příběh o hrdinném povstání Makabejských, slavném vítězství proti silnějšímu nepříteli a zázraku, díky kterému malé množství oleje v svícnu jeruzalémského chrámu hořelo celých osm dní. Tento text se obrací zejména k menším čtenářům.  

David Maxa: Chanuka - Foto: Nakladatelství Garamond

David Maxa: ChanukaFoto: Nakladatelství Garamond

Doprovodný postranní text o historických souvislostech tehdejší doby pak vysvětluje formou vhodnou pro starší děti a dospělé některé pasáže hlavního příběhu. Čtenář dále v knize najde návod k zapálení světel na chanukovém svícnu, slavné vyprávění o chanukovém sporu talmudických učenců Hilela a Šamaje stejně jako představení chanukové hry zvané „drejdl“.  

Jako má kniha dvě vrstvy, tak i židovská Chanuka je dvojí podstaty. Židé ji slaví jako duchovní svátek zázraku světla, jež symbolizuje duši a její osvícení, ale i jako připomínku znovunastolení Judského království a obecněji oslavu uchování židovské kulturní a náboženské svébytnosti.  

Chanuka nepatří k nábožensky nejdůležitějším židovským svátkům a je dost dobře možné, jak mnozí tvrdí, že svátku k jeho popularitě pomohla především blízkost Vánoc. Zvláště v předválečné Evropě se v asimilovaných židovských rodinách svátky silně prolínaly. Pravděpodobnější však je, že je to původní zvěst o Božím zázraku spojená se silným příběhem o vítězství porobených nad utlačovateli, která v židovském společenství rezonuje již více než dva tisíce let, a to i v sekulárním židovském prostředí.  

David Maxa: Chanuka - Foto: Nakladatelství Garamond

David Maxa: ChanukaFoto: Nakladatelství Garamond

Ke knize „Chanuka“ napsal předmluvu rabín Efraim Karol Sidon, text doprovázejí obrázky vynikajícího ilustrátora Lukáše Konráda. Svou vyprávěnou, pohádkovou formou je knížka určena i nejširší veřejnosti, která se zajímá o židovské tradice. Vždyť chanuková světla v této roční době jsou především světly naděje a lidské touhy po spravedlnosti.  

Významná maďarsko–židovská básnířka a hrdinka protinacistického odboje Chana Seneš o chanukovém světle napsala: „Jsou hvězdy, jejichž jas je vidět na Zemi, i když byly již dávno uhašeny. Jsou lidé, jejichž krása září, i když již nejsou na tomto světě. Tato světla jsou viditelná obzvlášť, když je noc temná. Jsou světlem pro celé lidstvo.“ 

Autor:  Pavel Šik

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas