26. října  2008  rubrika: Zprávy

O aktivitách České unie židovské mládeže

V minulém pořadu jsme upozornili na projekt "Jeden kámen, jedno jméno ", který v Praze 1 neobvyklým způsobem připomíná památku obětí šoa. Tento projekt se zrodil v Německu a do České republiky ho přenesla Česká unie židovské mládeže. Ta je však aktivní i v mnoha dalších oblastech.

Česká unie židovské mládeže je nezisková organizace s bezmála dvacetiletou tradicí, největší a nejstarší svého druhu u nás. Sdružuje přes 300 členů nejen z České republiky, ale i zde žijící zahraniční studenty, zejména ze Slovenska, Francie, Německa, Spojených států a Izraele. Cílem činnosti je pomoci při obnově židovské komunity, navázat na její kdysi bohatou kulturní a sociální tradici, jež byla násilně přervána šedesáti lety totality. 

Česká unie židovské mládeže nabízí svým programem mladým lidem možnost dozvědět se více o svých židovských kořenech. Slovo "židovský" je přitom chápáno poměrně široce. Členem Unie židovské mládeže se může stát každý člověk ve věku 15-35 let s alespoň jedním prarodičem s židovskými kořeny. Na rozdíl od jiných židovských spolků a obcí není česká židovská mládežnická organizace nábožensky vyhraněná - mezi jejími členy bychom tak našli stoupence židovské ortodoxie a na druhé straně lidi nábožensky nepraktikující. 

Unie nabízí svým členům velmi pestrý program. V Praze, kde má nejvíce členů, se pravidelně pořádají šabatové večeře se zajímavými hosty, promítají se současné izraelské filmy, konají oslavy židovských svátků. Největší ohlas měl v poslední době charitativní ples v pražském Roxy při příležitosti svátku Purim, jehož výtěžek přispěl na dostavbu modlitebny židovské obce v Teplicích. Pro členy z celé republiky organizuje česká židovská mládežnická organizace víkendové semináře v různých českých městech, kam přijíždějí zájemci i ze Slovenska a dalších sousedních států. Témata odrážejí zájmy současné generace. Přední odborníci tak například přednášeli na téma "věda a etika" nebo "média a propaganda v konfliktech". 

Česká unie židovské mládeže spolupracuje s řadou mládežnických organizací v Evropě a díky tomu mají její členové možnost účastnit se seminářů v různých zemích. Naposledy se uskutečnily v Římě, Istanbulu, Sofii a Londýně. Tradiční akcí je i zimní zájezd na hory. Česká unie židovské mládeže se současně aktivně projevuje také navenek. Účastní se akcí řady občanských sdružení, nezůstává lhostejná k projevům xenofobie a netolerance. 

Mladí čeští Židé tak opakovaně vystoupili proti aktivitám neonacistických extrémistů, naposledy při loňské listopadové demonstraci v Praze. Při příležitosti vzpomínky na oběti šoa zase uctili památku zavražděných veřejným čtením jejich jmen a nejnověji podpořili projekt kamenných pomníčků se jmény obětí nacistické rasové persekuce. Umístěním pamětních kamenů před domy, v nichž Židé před transportem bydleli, chtějí upozornit na osudy jednotlivců, a tak přiblížit historickou tragédii. Členové České unie židovské mládeže současně nezapomínají na ty, kdo šoa přežili. Mladí lidé se jim snaží dělat dobrou společnost v domovech sociální péče. 

Česká unie židovské mládeže představuje unikátní platformu právě díky pestrosti programu, lidí a náboženské otevřenosti při zachování respektu k české židovské tradici. A právě to je jejím smyslem. Umožnit každému, aby si našel své pojetí židovské identity. 

Autor je místopředseda Česká unie židovské mládeže. 

Autor:  Petr Mandl
Pořad: Šalom alejchem (lichý týden)  |  Stanice: Regina DAB Praha
Čas vysílání: sudá neděle 20:04  |  Délka pořadu: 30 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas