29. března  2009  rubrika: Zprávy

Dětský divadelní soubor Feigele

Purim Spiel v podání divadla Feigele - Foto: Jana Šustová

Purim Spiel v podání divadla FeigeleFoto: Jana Šustová

Dětský divadelní soubor Feigele působí při Židovské obci v Praze již téměř 30 let. Jeho zakladatelkou, vedoucí i organizátorkou všech akcí je Vida Neuwirthová. Tento měsíc měl soubor zvlášť napilno: Na řadě míst totiž vystupoval při příležitosti Svátku losů, Purim.

Divadlo Feigele působí na Židovské obci v Praze více než čtvrt století. Založila jsem ho v roce 1980 a hlavním důvodem k tomu bylo seznámit židovské děti nenásilnou formou s jejich historií a tradicemi. V té době to bylo téměř to jediné, co se pro ně dalo dělat. 

Po listopadu 1989 se situace změnila, ale stále existuje mnoho rodin, pro které jediným pojítkem s jejich židovskou historií je slavit s ostatními hlavní židovské svátky nebo přijít s dětmi na divadlo Feigele. A proč ne, také to může být cesta, jak znovu objevit své zapomenuté kořeny. Kdoví, třeba bude naše divadlo pro lidi, kteří o svém židovství moc nevědí, prvním krokem k bližšímu poznání a začnou chodit na Židovskou obec častěji. 

Hry si píši sama, hudbu vybírám také a překládám texty do češtiny. S kostýmy, loutkami a dekoracemi mi pomáhají studenti uměleckých škol. V představeních hrají děti ze židovské školy, školky a jejich kamarádi ve věku od 6 do 12 let. Často oslovuji herce z pražských divadel, zda by si s námi nezahráli, a někdy i jazzové muzikanty. Připravujeme tak dvě až tři představení do roka. Tématem bývají biblické příběhy, pohádky a legendy, většinou spjaté s určitým svátkem. 

Zleva: král Achašveroš, Ester a Mordechaj v podání Divadla Feigele - Foto: Jana Šustová

Zleva: král Achašveroš, Ester a Mordechaj v podání Divadla FeigeleFoto: Jana Šustová

Když je šance, vyjedeme i mimo Prahu, nejčastěji hrát do jiných židovských obcí, kde je situace mnohem obtížnější než v Praze. Mají málo členů i aktivit, a proto je potřeba jim pomoci. Někdy je naše divadlo Feigele zváno na festivaly, jako například minulý rok na Festival židovské kultury v Kutné Hoře. Letos pojedeme na festival do Boskovic, kde budeme hrát v synagoze naši hru o královně Ester, a na podzim se zúčastníme Festivalu židovské kultury v Olomouci. 

Začátkem tohoto měsíce jsme měli první vystoupení se hrou o královně Ester, která se tradičně hraje o svátku Purim. Říká se jí purim špíl a musí být - tak jako sám svátek - vždycky hodně veselá. Tentokrát jsem přizvala ke spolupráci s našimi dětmi herce z pražských divadel - Janu Krausovou, Alenu Štréblovou, Tomáše Kargera a Jiřího Štrébla. Představení mělo velký úspěch jak na pražské židovské obci, tak i na Židovské obci v Brně a Teplicích. Ještě nás čeká několik představení pro pražské školy a jedno pro českobratrskou církev. 

Myslím, že v době, kdy se může konat v Plzni protižidovské shromáždění extremistů, a v Bratislavě davy s nostalgií vzpomínají na slovenský stát, který poslal nesčetné tisíce Židů do vyhlazovacích táborů, je důvod k tomu, udělat něco pro posílení židovské pospolitosti. Je potřeba stále hledat cestu k toleranci a respektu k jiným národům. 

Autor:  Vida Neuwirthová
Pořad: Šalom alejchem (lichý týden)  |  Stanice: Regina DAB Praha
Čas vysílání: sudá neděle 20:04  |  Délka pořadu: 30 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas