6. prosince  2009 v 19:15  rubrika: Zprávy

Česká unie židovské mládeže

Česká unie židovské mládeže uspořádala v listopadu ve Znojmě seminář, jehož obsah naznačil mnohé o charakteru této organizace.

Od vzniku České unie židovské mládeže uplynulo již téměř 20 let. V roce 1990 několik mladých lidí po návštěvě Izraele usoudilo, že by se mladá židovská generace měla i nadále pravidelně setkávat. Tak se utvořila nová organizace, jejímž členem se může stát každý člověk ve věku 15 až 35 let, pokud vyhovuje kritériím platným pro ty, kdo se chtějí vystěhovat do Izraele. V současné době Unie sdružuje takových lidí zhruba 500. 

Hlavním cílem organizace je udržovat židovskou kulturu a tradice, budovat mezinárodní a mezigenerační spojení v rámci židovského světa i mimo něj. Židovská mládežnická unie nabízí svým členům nejrůznější aktivity jako například přednášky, diskuze, promítání, výstavy, výlety, zájezdy či sportovní činnost. Společně slavíme židovské svátky a významná výročí. 

Velký význam má pro Českou unii židovské mládeže také pomoc při oživování po válce opuštěných synagog a údržbě zanedbaných židovských hřbitovů. Mladí Židé dávají tímto způsobem najevo přesvědčení, že i takto lze upevnit židovské povědomí. V posledních letech ožily s pomocí židovské mládežnické unie synagogy v Českém Krumlově, Třebíči, v Praze-Libni, Jičíně či Mikulově. Členové Unie současně za posledních pět let navštívili či vyčistili na dvě desítky židovských hřbitovů po celé republice. 

Jeden z vrcholů každoroční činnosti představuje seminář na zvolené téma. Letos se jeho účastníci sjeli minulý měsíc do Znojma. Celkem jich bylo téměř 60 a jako v minulosti většina přítomných přijela z České republiky. Hojně však bylo zastoupeno i Slovensko a nechyběl ani jeden účastník ze Spojených států, a dokonce až z exotického Dagestánu. 

Setkání bylo zahájeno v pátek večer bohoslužbou na počátku šabatu, kterou vedli mladí kantoři. Ve Znojmě, žel, od roku 1938 nestojí synagoga, a proto účastníci semináře ocenili, že město zapůjčilo svůj Spolkový dům přímo na náměstí. Tam se také odehrávaly i veškeré diskuze. 

Hlavním tématem letošního semináře bylo s ohledem na datum jeho konání "20 let svobody". S členy české židovské mládežnické organizace na toto téma diskutovali někdejší vrchní český rabín Daniel Mayer, historik Ondřej Koutek a bývalý redaktor rádia Svobodná Evropa Petr Brod. Tradiční host z Anglie, všemi vážený rabín Glück, se zamýšlel nad odkazem rabiho Löwa, od jehož smrti letos v září uplynulo 400 let. V sobotu dopoledne si účastníci semináře prohlédli památky Znojma a navštívili i židovský hřbitov. Večer pak patřil skupině Trombenik, která skvěle interpretovala tradiční židovskou hudbu - klezmer. Ti, kdo zůstali ještě jeden den, byli odměněni prohlídkou zámku Vranova nad Dyjí, návštěvou starobylého hřbitova v příhraničním Šafově a prohlídkou města, židovské čtvrti, mikve a hřbitova v Moravském Krumlově. 

Česká unie židovské mládeže již takřka dvě desetiletí hraje důležitou roli při obnovení společenského a náboženského života u nás. I její poslední akce ve Znojmě posílila sebevědomí mladých Židů v České republice. 

Autor je předseda České unie židovské mládeže 

Autor:  David Kraus
Pořad: Šalom alejchem (lichý týden)  |  Stanice: Regina DAB Praha
Čas vysílání: sudá neděle 20:04  |  Délka pořadu: 30 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas