21. února  2016 v 19:45  rubrika: Zprávy

Jak probíhá výuka v pražských Lauderových školách

Počítačová učebna v Lauderových školách - Foto:  Lauderovy školy

Počítačová učebna v Lauderových školáchFoto:  Lauderovy školy

Tady je to jak v židovské škole! Toto zvolání nemohou při káznění studentů použít učitelé pražských Lauderových škol. Ti totiž přímo v židovské škole učí. Jak tamní výuka probíhá?

Klasické zvonění jsem při své návštěvě Lauderových škol v Praze nezaslechla. Zato mě však překvapil jiný zvuk.  

Populární hudba
„To je zvonění. My máme různé písničky místo zvonění, ale to tady bylo vždycky.“  

Říká pedagožka Tereza Váňová, která v Lauderových školách učí židovskou výchovu děti a mládež všech věkových kategorií.  

Lauderovy školy - Foto:  Lauderovy školy

Lauderovy školyFoto:  Lauderovy školy

„V současné době máme školu pro poměrně široké věkové spektrum dětí. Nejmladší děti, které tu máme, chodí do školky. Pak máme základní školu a osmileté gymnázium. To znamená, že teoreticky u nás může být dítě od tří do devatenácti let.“  

Celkem školu navštěvuje zhruba 260 dětí.  

„Co se týče češtiny, dějepisu, geografie..., tak se u nás děti naučí podobné penzum znalostí, dovedností a popřípadě postojů jako v jiných školách, ale kromě toho ještě nabízíme židovský program, který se skládá z výuky hebrejštiny a potom z několika předmětů židovské výchovy.“  

Židovská výchova se na jednotlivých stupních škol liší.  

Přírodovědná laboratoř v Lauderových školách - Foto:  Lauderovy školy

Přírodovědná laboratoř v Lauderových školáchFoto:  Lauderovy školy

„U nás máme školku, která se řídí podle programu Začít spolu. Ten pracuje takovým speciálním systémem, kdy děti pracují v tzv. centrech aktivity, kde si vždy na dané týdenní téma vybírají nejrůznější aktivity, které jsou buď dramatického charakteru, pracují s písmeny, jsou výtvarné, mají nějaký praktický pokus a podobně. A tam mají různá témata, která jsou buď přímo židovská, anebo i když jsou třeba nežidovská, jako je třeba jídlo, jaro, podzim, rodina, tak tam vždy ten program má nějaký aspekt židovské výchovy. Vždy jedno z těch center dělá paní učitelka, která vede židovskou výchovu, takže děti to vnímají jako naprosto přirozené, že se to prolíná, nijak to neoddělují.“  

Na základní škole jsou dva druhy výuky židovské výchovy.  

„V první a v druhé třídě se učí hebrejština a židovská výchova společně podle programu, který se jmenuje Tal Am, což je program, který kombinuje výuku hebrejštiny a židovské výchovy. Ve třetí třídě to potom rozdělujeme a děti se zvlášť učí hebrejštinu jako cizí jazyk a židovskou výchovu mají v češtině. Na tom prvním stupni se věnují především příběhům Tóry a Tanachu, to znamená příběhům Starého zákona – hebrejské Bible. A potom se věnují nejrůznějším aspektům židovské kultury – Izraeli, české židovské historii, přechodovým rituálům, apod.“  

Na nižším gymnáziu je program podobný, ale přizpůsobený pro starší děti.  

„Na vyšším gymnáziu potom máme volitelné semináře, které už jsou velmi specifické. Každý semestr má student možnost volit si jiný seminář a ty semináře jsou z nejrůznějších oblastí života – z dějin, moderní historie Izraele, národních literatur, které píší židovští autoři – máme třeba seminář americké židovské literatury, studia klasických židovských textů, izraelské literatury, orální historie a podobně.“  

A jací žáci a studenti se do Lauderových škol hlásí?  

„Naprostá většina dětí, které se dnes hlásí do mateřské a základní školy, jsou děti z židovských rodin, a velmi často jsou to i lidé, kteří jsou nějak spojeni s židovskou obcí. Také máme často uchazeče o studium, kdy ta rodina přijde a řekne, že není s židovskou obcí nijak spojena, že mají židovskou historii, a že jejich děti jsou pro ně takovým prvním pojítkem k tomu, jak se k té židovské obcí přiblížit a velmi často se to potom tak děje. Takže v dnešní době je Lauderova škola jedním ze základních komunitotvorných prvků v tom židovském českém světě.“  

Jak zachránit cenný židovský hřbitov v Libni? A kam jezdil spisovatel Franz Kafka na prázdniny? Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu. 

Autor:  Jana Šustová

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas