21. dubna  2018 v 09:05  rubrika: Zprávy

Jak žijí mladí katolíci a jaké mají hodnoty?

Účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci v roce 2017 - Foto: Jakub Štefela, Jakub David,  Signály.cz

Účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci v roce 2017Foto: Jakub Štefela, Jakub David, Signály.cz

Jak žijí mladí katolíci, o co se zajímají, jaké mají hodnoty a jak praktikují svou víru? To zkoumal výzkum mezi účastníky loňského Celostátního setkání mládeže v Olomouci, kam přijelo sedm a půl tisíce lidí. Dotazník vyplnilo 1900 respondentů ve věkové kategorii do třiceti let. Výsledky výzkumu představila katolická církev tento týden.

Výzkum se zaměřil na témata, jako je chování mladých lidí na internetu, trávení volného času, žebříček hodnot, vztah k Bohu či církvi a také sexualita. Pater Jan Balík vysvětluje, z jakého rodinného prostředí respondenti pocházejí. 

Jan Balík: „Zjistili jsme, že mladí lidé, kteří žijí v katolické církvi, pocházejí většinou z velice kvalitních rodiny, tzn. soudržných, nerozvedených a početných, které mají hodně dětí. To znamená, že jsou také skromnější, protože jsou finančně poddimenzovány, a žijí především v menších městech a vesnicích.“ 

Co se týče žebříčku hodnot, výzkumníci porovnávali odpovědi mladých katolíků s jinými výzkumy souhrnné populace. Závěry uvádí Jan Čapek. 

Jan Čapek: „Na prvním místě mají naši respondenti Boha, pak lásku, životního partnera, rodinu a děti. Většina mladých ve společnosti to má trošku jinak – mají na prvním místě zdraví, poté lásku, pak mír a život bez válek, pak životního partnera, svobodu, přátelství a teprve potom rodinu a děti.“ 

Na internetu stráví mladí katolíci denně v průměru 175 minut, z toho 108 minut na sociálních sítích. Církevní weby a média je však zajímají jen okrajově. Jejich preference představuje Jan Balík. 

Jan Balík: „Jedou trochu po povrchu jako většina mladých lidí, zajímají se o zábavu na internetu, o YouTube, o písničky, ale nejdou do hloubky.“ 

Bolavým místem je i náboženské vzdělání. 

Jan Balík: „Je vidět, že ti mladí lidí, i když mají velice kvalitní názory a postoje k životu, tak v náboženském vzdělání jsou velké mezery. Určitě je to i proto, že u nás se náboženství ve školách automaticky nevyučuje. Ale je vidět, že ti mladí lidé si i sami nejsou schopni vyhledat na internetu zdroje, které jsou pro ně dobré a přínosné. Takže je to velká výzva pro katolickou církev, jakým způsobem zkvalitnit výchovu mladých především na 2. stupni základních škol, středoškoláky, vysokoškoláky, jak podnítit mladé lidi k tomu, aby měli zájem o hlubší vzdělávání a průnik do pochopení víry.“ 

Dlouhodobě se ukazuje, že mladí lidé nejen z Česka, ale i z jiných evropských zemí, touží po intenzivních vztazích v rámci společenství křesťanů.  

Jan Balík: „Mladí lidé jsou dnes přitahováni určitým společenstvím, ale často ho neumí vytvářet.“ 

Proto existují místa, kde se učí žít ve společenství. 

Jan Balík: „V Česku máme takzvaná Diecézní centra života mládeže, což jsou domy, kde bydlí kněz a nějaká skupina mladých dobrovolníků. A do toho domu mohou mladí lidé přicházet, prožívat tam víkend nebo nějaký program nebo tam pobýt nějakou dobu. Podobně je to na Slovensku. Teď zjišťuji, že existují další pokusy. Třeba v Itálii jsem se seznámil s několika místy, kde mladí lidé mohou jít na měsíc bydlet do komunitního domu, chodí do práce nebo do školy a zároveň sdílí komunitu a vztahy, učí se vztahům. Na Slovensku mají tzv. Kolegium Antona Neuwirtha, což je pobytový roční kurz pro vysokoškoláky.“ 

Výzkum se zaměřil i na postoje k sexualitě, které představuje Jan Čapek. 

Jan Čapek: „Předpokládali jsme, že respondenti budou hodně ovlivnění dnešními názory na sexualitu. Překvapilo nás, že ty názory jsou v duchu tradičních hodnot církve, většina, přes 68 %, odpověděla, že si chce zachovat sexuální čistotu a začít sexuální život teprve až v manželství. Dále odpověděli, že nesouhlasí s používáním antikoncepce a sami ji nebudou používat. A poslední otázka byla, že chtějí žít v manželství podle zásad církve a používat metodu přirozeného plánování rodičovství.“ 

A jak dodává Jan Balík, v této oblasti mají mladí lidé na církev určité požadavky. 

Jan Balík: „Je velice zajímavé, že se vícekrát objevovalo, že mladí lidé touží po tom a chtějí od církve, aby jim víc zprostředkovávala takzvané přirozené plánování rodičovství, a aby církev podporovala gynekologické ambulance, které jsou ochotné pracovat podle etiky katolické církve.“ 

Na mládež se zaměří i celosvětové shromáždění biskupů, které se uskuteční v Římě začátkem října. 

Autor:  Jana Šustová
Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas