24. října  2015 v 09:05  rubrika: Zprávy

Jaká témata řešila biskupská synoda o rodině

Papež František přichází s pastýřskou berlou celebrovat slavnostní bohoslužbu, která zakončila biskupskou synodu o rodině ve Vatikánu v neděli 25. října 2015 - Foto: Alessandra Tarantino,  ČTK/AP

Papež František přichází s pastýřskou berlou celebrovat slavnostní bohoslužbu, která zakončila biskupskou synodu o rodině ve Vatikánu v neděli 25. října 2015Foto: Alessandra Tarantino, ČTK/AP

V Římě tento víkend končí třítýdenní zasedání biskupské synody o rodině. Biskupové budou dnes hlasovat o závěrečné zprávě. Do ní zapracovali přes 700 vyjádření k jednotlivým probíraným tématům. Své závěry pak předloží papeži Františkovi. Na něm bude, jak s nimi dál naloží.

V médiích se v souvislosti se synodu mluvilo především o možnosti povolit svaté přijímání pro rozvedené a znovu sezdané katolíky a o přístupu církve k homosexuálům. Na kolik byla tato témata primární pro biskupy, vysvětluje teolog a církevní historik Martin Vaňáč:  

„Papež i biskupové od začátku upozorňují na to, že tato témata nejsou jedinými, která by se měla probírat. A skutečně se na synodě mluvilo o celé řadě jiných témat, na druhou stranu jsou tato témata nejvýraznější a zvlášť v té otázce možnosti přijímání eucharistie pro rozvedené a znovu civilně sezdané katolické křesťany se zdá být tou ústřední, podle které se bude hodnotit, zda ta synoda přisela nějakou změnu nebo nepřinesla nějakou změnu.“  

Papež František slouží slavnostní bohoslužbu, která zakončila biskupskou synodu o rodině ve Vatikánu v neděli 25. října 2015 - Foto: Alessandra Tarantino,  ČTK/AP

Papež František slouží slavnostní bohoslužbu, která zakončila biskupskou synodu o rodině ve Vatikánu v neděli 25. října 2015Foto: Alessandra Tarantino, ČTK/AP

V průběhu biskupské synody o rodině se ozývaly námitky, co mohou biskupové o problémech rodiny vědět. Martina Vaňáče zaujali zejména dva diskuzní příspěvky:  

„Jeden byl příběh alžírského biskupa, který vzpomněl příběh svého bratrance, kterého opustila žena i s dítětem a on se civilně znovu oženil a v tom manželství má čtyři děti a vážně postiženého syna a celou dobu ta rodina celou tu situaci zvládá, podpírá se navzájem. A on se ptá toho shromáždění biskupů, zda takto prokázaná trvalost toho manželství, zda je možné je odmítnou čistě proto, že je to druhý sňatek, který církev nemůže uznat. A další příběh byl z úst mexického biskupa, který jako malé dítě, když byl u prvního přijímání, tak odlomil část hostie a podal jí svému otci, který nemohl přijímat, neboť byl rozvedený.“  

Tyhle příběhy podle Martina Vaňáče ukazují, že biskupové dokážou, i když nemají zkušenosti s vlastní rodinou, problémy vnímat.  

V souvislosti se synodou prosakují do médií informace o sporech: konzervativci versus liberálové.  

Papež František slouží slavnostní bohoslužbu, která zakončila biskupskou synodu o rodině ve Vatikánu v neděli 25. října 2015 - Foto: Alessandra Tarantino,  ČTK/AP

Papež František slouží slavnostní bohoslužbu, která zakončila biskupskou synodu o rodině ve Vatikánu v neděli 25. října 2015Foto: Alessandra Tarantino, ČTK/AP

„To rozlišení na konzervativce a liberály není přesné. Stále více se mluví o rozdělení na ideology a na pastýře. Jde o to, jestli ta reflexe o rodině a přístup církve k ní bude vycházet z nějakého ideálu, jak by měla rodina vypadat nebo zda se více uplatní ta zkušenost, jak rodiny skutečně vypadají, jaké problémy zažívají a v jakých situacích se nacházejí.“  

Právě k tomu druhému přístupu se přiklání papež František, který zdůrazňuje ochotu naslouchat.  

Dnes dopoledne bude biskupům předložena závěrečná zpráva ze synody a odpoledne o ní mají hlasovat:  

„Jedním z výrazných znaků té současné synody je výrazný rozdíl v postojích jednotlivých biskupů a nejde jen o konkrétní návrhy. Biskupové dokonce nejsou schopni se domluvit na tom, které věci jsou záležitostí nauky a které tedy měnit možné není a které jsou záležitostí pouze církevní praxe, církevních ustanovení a které se tedy měnit mohou.“  

Odhadnout tedy dopad právě končící synody lze jen těžko. Historie synod ale nenapovídá nějaké radikální změny. Jedna synoda o rodině se konala už v roce 1980.  

„A mnozí říkají, že ty návrhy, které se objevují i dnes na posílení přípravy na manželství, povzbuzování rodin a jejich vedení, se objevovaly už tedy a že to žádný výrazný efekt na podporu rodin nemělo, na druhou stranu je přece jen dnešní situace odlišná v tom, že stále více lidí v katolické církvi, a to nejen laiků, kněží, teologů, ale i mnoha biskupů a dokonce kardinálů, je přesvědčena, že musí dojít k určité změně. Zdali se to podaří dotáhnout do konce a najít nějaký konsenzus na změně, to teprve ukáže budoucnost.“  

Rozsáhlost katolické církve a zkušenosti více než miliardy katolíků nastoluje otázku, zda je vůbec možné najít univerzální řešení platné pro všechny situace a místa.  

„Zdá se možná pravděpodobnější, že by bylo dobré předložit leda základní zásady či přístupy a bylo by na jednotlivých biskupských konferencích, jak by převzali svůj díl zodpovědnosti, jak by je aplikovali pro tu konkrétní místní církev.“  

Dodává teolog a církevní historik Martin Vaňáč k biskupské synodě o rodině, kterou zítra ve Vatikánu zakončí slavnostní bohoslužba. 

Autor:  Adam Šindelář
Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas