10. října  2015 v 09:05  rubrika: Zprávy

Kniha Mezi duší a Duchem

Mezi duší a Duchem - enneagram a křesťanská spiritualita - Foto: Nakladatelství  Triton

Mezi duší a Duchem - enneagram a křesťanská spiritualitaFoto: Nakladatelství Triton

Křesťanská spiritualita jako inspirace pro rozvoj osobnosti. Tak by se dala shrnout spolupráce karmelitky Denisy Červenkové a psychoterapeuta Michal Petra. Tedy pokud by zaznělo i slovo enneagram. Totiž teorie, kterou aplikují v rámci kurzů sebepoznání. Propojují přitom na jedné straně pohled teologie či duchovního doprovázení a na straně druhé psychoterapeutickou zkušenost.

Enneagram má svoje kořeny pravděpodobně už ve starověké tradici pouštních otců a matek. Metoda sebepoznání se od té doby hodně vyvinula, přetrvala ale touha po hlubším duchovním životě.  

„Z té původní tradice pochází jedno velmi důležité téma, a to jsou křesťanské ctnosti a neřesti. To znamená trvalé návyky, kterými si budujeme svůj život buď k něčemu užitečnému, zajímavému, dobrému a pěknému nebo si naopak život komplikujeme, protože jsme do určitých stylů jednání, prožívání, chování, příliš vrostlí,“ vysvětluje sestra Denisa, na základě čeho enneagram stanovuje typologii osobnosti.  

Jde o devět základních typů (a jejich kombinace), které představují ustálené vzorce jednání i prožívání u dotyčného člověka. Autoři přitom zdůrazňují, že nejde o škatulkování, protože v každém z nás jsou do nějaké míry zastoupeny všechny, enneagram nám ale má pomoci pochopit, které převládají.  

„Můžeme si to představit na příkladu, kdy já jsem třeba typ osobnosti, který potřebuje spojení s druhým, potřebuji hodně empatii, pochopení a potřebuji, když je nějaká hádka, tu hádku dokomunikovat, dočistit a dojasnit. Moje žena je naopak typ osobnosti, která se raději konfliktům vyhne a počká, až se vyřeší. Je to pro mě těžký, protože bych to chtěl mít uzavřené, ale když na ni tlačím, tak se dotýkám zas jejího citlivého místa,“ ilustruje Michal Petr skutečnost, že každý z nás jsme určitým způsobem utvořeni, „…a pokud u toho nejsme vědomě, tak na tenhle vzorec budeme narážet dnes a denně a rozhodně to bude něco, co nám bude dělat velkou potíž,“ popisuje zkušenost ze své psychoterapeutické praxe.  

Lektoři ale zároveň zdůrazňují, že pokud poznáme, k jakým vzorcům jsme náchylní, můžeme z rizika udělat časem přednost.  

„Do teorie vnášíme pohled karmelitánské tradice, zvlášť Terezii Avilskou, její představu o člověku, jak ji popsala knihou Hrad v nitru. Snaží se vylíčit jádro člověka jako něco, co je v zásadě velmi dobré a nepoškozené, ale také zdůrazňuje, že k lidskému jádru patří i to, co je kolem. To znamená sféra našich myšlenek, emocí, asociací či imaginace, která nám může jak pomáhat, tak komplikovat život, a tohle je právě sféra, se kterou můžeme pracovat,“ konstatuje karmelitka.  

Dokládají to lidé, kterým enneagram na duchovní cestě pomáhá. Denisa Červenková a Michal Petr o nich proto napsali ve své nové knížce. Těží v ní z praxe lektorů sebepoznávacích kurzů, kde propojují různé přístupy.  

„Mně přijde dost důležité, že se můžeme doplňovat, protože přeci jenom se dotýkáme obou sfér, které patří k člověku, ale mám pocit, že některá témata patří víc do sféry duševní a někdy je naopak dobré respektovat teologa či někoho, kdo to, co se děje, umí strukturovat v celku duchovního života,“ dodává sestra Denisa.  

Kniha Mezi duší a Duchem tak může být realistickým − a díky své názornosti − i praktickým duchovním průvodcem.  

„A to je druhá část té knížky, kdy se díváme na různé možnosti rozvoje a snažíme se sdílet podstatu pro to, abychom se mohli z vlastních typových návyků uvolnit, protože poznat se v nich je jenom začátek,“ vysvětluje autorský záměr Michal Petr.  

„Abychom opravdu rostli a mohli vrůstat do vnitřní svobody, která je nám dána a pro kterou jsme určeni,“ uzavírá Denisa Červenková. 

Autor:  Michal Ježek
Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas