6. června  2009  rubrika: Zprávy

Nesmrtelná krása ikon

Mirela Leahu: Ježíš s vinnou révou. Ikona na skle - Foto: Jana Šustová

Mirela Leahu: Ježíš s vinnou révou. Ikona na skleFoto: Jana Šustová

Do 14. června můžete v Rumunském kulturním institutu v Praze navštívit zajímavou výstavu s názvem Nesmrtelná krása ikon. Představuje soudobé rumunské sakrální umění. Kurátorkou je Mihaela Palade, profesorka z katedry sakrálního umění na pravoslavné teologické fakultě v Bukurešti.

Na jaké materiály se píší ikony? 

Prakticky, ikony mohou být vytvořeny na jakémkoliv materiálu, protože všechny materiály, které Bůh zanechal člověku, mohou sloužit tomuto ušlechtilému cíli, totiž být nositeli ikon. V souladu s tímto principem uvádíme do praxe ustanovení 7. ekumenického synodu, na kterém bylo po obrazoboreckém období rozhodnuto, aby ikony byly zpodobňovány na dřevě, zdech, mramoru, tedy na jakýchkoliv materiálech, které Bůh zanechal lidem. 

Jaké výtvarné techniky byly použity při tvorbě ikon, které jsou zde vystaveny? 

Ana Ilie (Matka Alexia): Zesnutí Bohorodice. Tempera na dřevě. - Foto: Jana Šustová

Ana Ilie (Matka Alexia): Zesnutí Bohorodice. Tempera na dřevě.Foto: Jana Šustová

Za tradiční techniku se považuje tempera na dřevě, některé z vystavených ikon jsou zhotoveny právě touto technikou. Krásná je technika pozlacování pomocí zlatých plátků, protože tento způsob odkazuje k transcendentálnímu světu, k nebesům. Tento způsob pozlacování se kdysi používal v našich chrámech, ale v současnosti se kvůli stále stoupajícím nákladům užívá méně. Pozlacení odkazuje přímo na království nebeské, a proto ho ikony vyžadují. 

Pak jsou tady k vidění ještě méně obvyklé výtvarné techniky... 


Claudiu Opaina: Svatý apoštol Pavel. Mozaika - Foto: Jana Šustová

Claudiu Opaina: Svatý apoštol Pavel. MozaikaFoto: Jana Šustová

Dále jsou tady vystaveny tři ikony na pergamenu z telecí kůže, pak je to malba na mramoru, grafika s náboženskou tematikou - opět se zlatými plátky. Máme tu zastoupeny i specificky byzantské techniky, jako je například mozaika, od které se dosud neustoupilo a je čím dál více vyhledávaná. U mozaiky se jedná o malbu nazývanou "nestárnoucí bezvěká malba", protože barvy kamínků nikdy neztrácejí svůj lesk. Máme i techniku sgrafita, která je opět typická pro byzantské prostředí. A pak tu máme techniku specificky rumunskou, i když se s ní můžeme setkat i jinde, o to jsou ikony malované na skle. 

Kdy vznikla technika malby na skle? 

Tato technika se začala používat zhruba v 17.-18. století a to především v Sedmihradsku v Ardealu, kde je to nejtypičtější. Přímo v Sedmihradsku vznikly známé školy, ve kterých se vyučuje malba ikon na sklo a toto povolání se předávalo z otce na syna. 

Podle čeho jste vybírali autory, kteří vystavují svá díla na této výstavě? 

Mihaela Palade - Foto: Jana Šustová

Mihaela PaladeFoto: Jana Šustová

Hledali jsme takové autory, kteří by mohli být zařazeni do skupiny mladých ikonářů, jejich věk je tedy poměrně nízký. Chtěli jsme totiž ukázat, že umění ikony může vzkvétat i v srdcích těch, kteří se navracejí k původním vzorům z byzantské tradice. Dalším kritériem při jejich výběru byla láska k této profesi a zanícení, které měli. Většinu z těch autorů už znám dlouhá léta, někteří z nich byli mými studenty, jiní jsou moji kolegové nebo přátelé. Vím, že to, co dělají, dělají s velkým odevzdáním, s láskou k Bohu, a tak jsem se přesvědčila, že jsem vybrala dobře. 

Výstavu Nesmrtelná krása ikon můžete navštívit do 14. června v budově Rumunského kulturního institutu, který najdete na adrese Anglická 26, Praha 2 - Vinohrady. 

 

Nesmrtelná krása ikon

Vložit na svůj web

Autor:  Jana Šustová
Pořad: Doteky víry  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota–neděle 22:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas