10. ledna  2016 v 19:45  rubrika: Zprávy

Nový obor Židovská studia otevírá pražská Filozofická fakulta

Projev předsedy akademické rady Centra židovských studií PhDr. Pavla Sládka, Ph.D. - Foto: Pražské centrum židovských studií

Projev předsedy akademické rady Centra židovských studií PhDr. Pavla Sládka, Ph.D.Foto: Pražské centrum židovských studií

Zajímá vás židovská kultura a židovské myšlení? Chcete vědět, co si Židé myslí o světě a o sobě, nebo co si o Židech myslí ostatní? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli „ano“, pak pro vás mám dobrou zprávu. Pražské centrum židovských studií právě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity otvírá nový obor.

Židovská studia, nový magisterský obor, bude možné studovat už v příštím akademickém roce 2016/2017. Otevírá jej Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Co nový obor nabídne studentům, vysvětluje jeden z garantů studijního programu Pavel Sládek: 

Publikace členů Rady Centra židovských studií - Foto: Pražské centrum židovských studií

Publikace členů Rady Centra židovských studiíFoto: Pražské centrum židovských studií

„Židovská studia se soustřeďují geograficky na region střední Evropy a zdejší židovskou kulturu, ale také třeba v moderním státě Izrael. Nabízejí celou řadu kurzů, které se zabývají například pražskou židovskou německou literaturou, židovskými dějinami, českou literaturou a jejím vztahem k židovské kultuře, reflexí židovství jako takového v české literatuře 19. i 20. století, literaturou holokaustu, důležitou roli v kurikulu má i větev izraelských studií.“ 

Současný obor hebraistiky je velmi dobře zavedený filologický obor, jehož cílem je především vyučovat různým typům hebrejského jazyka, ať už hebrejštině biblické, středověké nebo té moderní, izraelské, jak dále vysvětluje Sládek: 

Letáky Pražského centra židovských studií - Foto: Pražské centrum židovských studií

Letáky Pražského centra židovských studiíFoto: Pražské centrum židovských studií

„Mnoho našich posluchačů, a vlastně i my vyučující, když jsme na fakultě studovali obor hebraistika, tak jsme pociťovali, že bychom někdy rádi měli více předmětů o židovské kultuře, dějinách, a na ty v kurikulu nebylo dostatek místa.“ 

A právě tato místa nový obor židovských studií chce zaplnit. Zatím jako dvouoborové navazující magisterské studium, ale jeho garanti doufají, že ho bude v budoucnu možno studovat i v kombinaci s hebraistikou. 

Členové akademické rady Centra židovských studií (zleva: Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., PhDr. Luboš Velek, Ph.D., PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.) - Foto: Pražské centrum židovských studií

Členové akademické rady Centra židovských studií (zleva: Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., PhDr. Luboš Velek, Ph.D., PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.)Foto: Pražské centrum židovských studií

„Vedoucím nového oboru židovských studií je profesor Jiří Holý, přední český odborník na literaturu holokaustu a reflexi židovství v moderní české i německé literatuře. Na oboru bude také působit profesor Tvrdík, který se zabývá Franzem Werfelem a dalšími pražskými židovskými spisovateli, doktor Milan Lyčka, který se zabývá židovskou filozofií středověkou i moderní, Maimonidem, Abrahamem Joshuou Heschelem, Emanuelem Lévinasem a dalšími postavami židovského myšlení,“ dodává jeden z garantů nového studijního programu Pavel Sládek. 

Teď už nezbývá nic jiného, než zájemce o nově otevíraný obor Židovských studií pozvat na jeho prezentaci, která se bude konat v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to 16. ledna 2016. 

Autor:  Ondřej Čihák

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas