19. března  2009  rubrika: Zprávy

Podle izraelské profesorky esejci nikdy neexistovali

Kumrán

Kumrán

Z Izraele přichází jedna nová nevšední historická teorie, která se týká starověké historie a biblické archeologie. Až dosud se považovalo za prokázané, že v Judeji žila zhruba od druhého století před naším letopočtem do prvního století našeho letopočtu asketická židovská sekta esejců. Rovněž panuje přesvědčení, že esejci sepsali svitky od Mrtvého moře, které byly objeveny v roce 1947 v jeskyních v okolí Kumránu a jsou považovány za nejvýznamnější archeologický objev 20. století. Obsahují opisy hebrejské Bible a nejrůznější náboženské dokumenty, které ležely netknuté ve džbánech v jeskynním písku zhruba od roku 300 před naším letopočtem.

Nyní však přišla s odvážným tvrzením izraelská profesorka Rachel Eliorová, vedoucí Katedry židovského myšlení na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Podle ní esejci nikdy neexistovali a svitky od Mrtvého moře sepsali chrámoví kněží vypuzení z Jeruzaléma, napsal izraelský server Ha-arec. Eliorová je přesvědčena, že vědci se už šedesát let marně snaží ve svitcích najít zmínky o esejcích. Sekta nikdy neexistovala a židovsko-římský historik Josephus Flavius si ji vymyslel. Právě Josephus ve své Židovské válce esejce popisuje jako asketickou a mystickou sektu, která žila stranou větších komunit a vyhýbala se světským radostem. Řada vědců považuje esejce za první křesťany nebo skupinu s vazbami na Jana Křtitele a Ježíše Krista. Například profesor James Charlesworth z amerického Princetonu, biblický odborník, který se specializuje na kumránské svitky, Josepha a Janovo evangelium, je přesvědčen, že Jan Křtitel žil mezi esejci nejméně rok a čerpal od nich některé ze svých zásadních myšlenek. 

I když ale většina badatelů zastává názor, že esejci u Mrtvého moře skutečně žili a kumránské svitky sepsali, několik dalších je přesvědčeno, že byly napsány v Jeruzalémě nebo jinde a do Kumránu byly přineseny. Podle profesorky Eliorové si Josephus sektu vymyslel, protože o jejich existenci neexistuje jediné historické svědectví v hebrejštině ani aramejštině. Není přece možné, aby v Judeji ve zdrženlivosti a v rozporu s Tórou žily tisíce lidí a nikdo o tom nic nenapsal, tvrdí profesorka. Kdo tedy napsal kumránské svitky? Eliorová se domnívá, že saduceové, sekta, jejíž členové svůj původ odvozovali od velekněze Zadoka, který pomazal Šalomouna za krále. Podle profesorky patřily svitky jeruzalémskému Chrámu a v Kumránu byly jen uloženy kvůli bezpečí. 

"Svitky se jasnou a srozumitelnou hebrejštinou zmiňují o kněžích, synech Zadokových, tak proč jim máme říkat esejci?" ptá se Eliorová. Podle ní je to překrucování historie. Svitky obsahují apokalyptické proroctví války mezi Syny světla a Syny tmy, která je však podle profesorky ve skutečnosti válkou mezi syny Zadokovými. Ti sloužili v Chrámu až do roku 175 před naším letopočtem, kdy je o tuto funkci připravili Hasmonovci, potomci velekněze Mattatjáha, tvrdí Eliorová. Mnoho jejích kolegů tuto hypotézu odmítá jako zcela nesmyslnou s tím, že existenci esejců nelze popírat. Podle nich se 70 prominentních světových vědců shoduje, že existovali a jedna z jejich skupin žila v Kumránu, kde také každý může dodnes vidět archeologické pozůstatky jejich komuny. Navíc jeden ze svitků od Mrtvého moře výslovně popisuje menší skupinu lidí, která v této oblasti komunálně žila, uzavírá Ha-arec

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas