6. května  2017 v 09:05  rubrika: Zprávy

V Praze se sejdou neslyšící katolíci z dvanácti evropských zemí

Bohoslužba pro neslyšící v kostele sv. Prokopa v Praze-Stodůlkách - Foto: Richard Horák

Bohoslužba pro neslyšící v kostele sv. Prokopa v Praze-StodůlkáchFoto: Richard Horák

V Praze se chystá II. setkání neslyšících katolíků. Na pátek a neděli jsou zváni i všichni s vadami sluchu z České republiky bez ohledu na vyznání.

I když neexistují přesné statistiky, uvádí se, že v naší zemi žije kolem půl milionu lidí s menší nebo větší vadou sluchu. Tato skupina je však hodně různorodá a právě stupeň postižení určuje, jak je člověk s postižením sluchu schopen komunikovat se slyšící většinou.  

„Neslyšící žijí jako menšina ve společnosti. A tam je hlavní problém komunikace. Oni tím, že neslyší, tak mají velký problém se dorozumět, slyšet, ale také rozumět češtině a to se málo ví, že vlastně neslyšící lidé mají velký problém i s psanou češtinou. Nemohou si text přečíst tak, aby mu rozuměli. Samozřejmě mluvím všeobecně. Jsou lidé, kteří mají češtinu lepší, horší atd.“  

Bohoslužba pro neslyšící v kostele sv. Prokopa v Praze-Stodůlkách - Foto: Richard Horák

Bohoslužba pro neslyšící v kostele sv. Prokopa v Praze-StodůlkáchFoto: Richard Horák

Vysvětluje mi Romana Petráňová, tlumočnice do českého znakového jazyka, která se věnuje také tlumočení v rámci bohoslužeb pro sluchově postižené. Působí i v rámci personální farnosti pro neslyšící, která krátce funguje v pražských Stodůlkách.  

„My jsme vznikly nejprve jako společenství neslyšících katolíků v roce 2013 a tak jsme fungovali až doteď. A proč jsme usilovali o to, aby vznikla farnost? Za prvé jsme usilovali o to, abychom byli partnery pro další instituce, organizace a mohli žádat o projekty, samozřejmě také pro naši hrdost, nebo sebevědomí neslyšících a abychom byli viditelní pro slyšící společnost.“  

Farnost také čile spolupracuje s podobnými sbory a farnostmi napříč církvemi.  

Publikace Cesty víry neslyšících - Foto:  ČBK

Publikace Cesty víry neslyšícíchFoto:  ČBK

„Mnoho let jsem chodil do kostela, kde byli všichni slyšící. Nikomu jsem nerozuměl. Za knězem jsem nikdy nešel. Vždy jsem jen viděl, jak lidé chodí do sakristie, mluví s knězem, chodí do zpovědnice atd. Nikdy jsem ale nevěděl, jak zpověď vypadá, co se tam říká. S žádným knězem jsem bez tlumočníka nemluvil. Nemělo by to cenu.“  

Popisuje své zážitky v knize Cesty víry neslyšících jeden ze sluchově postižených mužů. Kniha vychází v těchto dnech. Napsala ji Romana Petráňová a vydala Česká biskupská konference, zejména jako příručku pro duchovní.  

„Tak jsme se snažili, aby měla publikace takový praktický charakter, aby tam našli základní informace o této problematice, aby věděli, jak s nimi pracovat v církvi.“  

Vysvětluje mi P. Mariusrz Kuzniar. Práce duchovního s neslyšícími na svá specifika. A někdy může docházet k nechtěným chybám.  

II. setkání neslyšících katolíků z Evropy - Foto:  Neslyšící katolíci

II. setkání neslyšících katolíků z EvropyFoto:  Neslyšící katolíci

„Když kněz neumí znakovou řeč, občas potřebuje tlumočníka. Základní chyba, kterou občas dělá, je, že když mluví s tím člověkem, tak se dívá na toho tlumočníka, místo aby mluvil k těm konkrétním lidem. To je chyba, která se může běžně vyskytnout.“  

A nejen neslyšící jsou už v příštím týdnu zváni na II. setkání neslyšících katolíků, které proběhne v pražských Stodůlkách.  

„Jeho cílem je setkat se, předat si zkušenosti, svědectví a nastolit cestu, aby byla liturgie překládána do národních znakových jazyků, abychom si předávali materiály, aby si kněží mohli vyměnit materiály atd.“  

Setkání začne v pátek. Pracovní části se má účastnit kolem 50 lidí z 12 zemí Evropy. V pátek program začne setkáním s kardinálem Dominikem Dukou a poté bude mše ve svatovítské katedrále.  

Společenství neslyšících katolíků - Foto:  ČBK

Společenství neslyšících katolíkůFoto:  ČBK

„Sobota je pracovní. Dopoledne budou jednotlivé státy prezentovat na základě předem daných bodů svoji činnost. Odpoledne jsou workshopy. Mají je kněží, pastorační asistenti a technická podpora. V neděli je prohlídka Prahy, odpoledne mše svatá, agapé, pantomima. Kultura neslyšících.“  

Více o setkání i životě neslyšících se mohou zájemci dozvědět na stránkách www.neslysicikatolici.cz. 

Pořad: Mezi nebem a zemí  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas