23. března  2014 v 19:15  rubrika: Zprávy

Vzpomínka na tragicky zesnulého Jiřího Fiedlera

Dlouholetý pracovník Židovského muzea v Praze Jiří Fiedler (1935–2014) - Foto: © Židovské muzeum v Praze

Dlouholetý pracovník Židovského muzea v Praze Jiří Fiedler (1935–2014)Foto: © Židovské muzeum v Praze

Počátkem tohoto měsíce se v Praze konal pohřeb Jiřího Fiedlera – odborného pracovníka Židovského muzea v Praze, který tragicky zemřel v nedožitých 79 letech za dosud ne zcela vyjasněných okolností. Věnujeme mu následující vzpomínku.

Jiří Fiedler se narodil 4. března 1935 v Olomouci. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a jako redaktor a editor pracoval v době komunistického režimu převážně v nakladatelství pro děti a mládež Albatros. Souběžně překládal ze srbochorvatštiny a z polštiny, s jeho jménem je spjata řada vynikajících převodů děl z těchto národních literatur.  

Od 70. let minulého století Jiří Fiedler současně ze soukromého zájmu dokumentoval židovské památky v Čechách a na Moravě. Shromáždil tak tisíce fotografií synagog, hřbitovů, rabínských domů a někdejších židovských škol, památek, z nichž mnohé byly v dalších letech zničeny. K obrazovému materiálu současně získával i faktické informace pečlivě excerpované z nespočetných archivních zdrojů, literatury, vzpomínek, kronik.  

Jiří Fiedler v době zmaru dělal to, čemu by se za normálních poměrů věnovaly odborné instituce, a sklízel za to nevůli Státní bezpečnosti i podezíravost okolí. V době naprostého pohrdání židovským kulturním dědictvím v Čechách a na Moravě vykonal práci, z níž mohou čerpat generace dalších badatelů v oblasti židovského místopisu.  

Po pádu komunistické diktatury Jiří Fiedler vydal česky a anglicky knihu „Židovské památky v Čechách a na Moravě“, dodnes základní zdroj informací o židovských sídlech. V roce 1996 se pak stal odborným pracovníkem Židovského muzea v Praze. Zde výsledky svého mnohaletého soukromého bádání dále rozvíjel, začal je vkládat do elektronické, stále doplňované a upřesňované „Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě“. Má dnes na 1670 hesel. Bez nich, bez informací, které Jiří Fiedler shromáždil a v encyklopedii nezištně uspořádal, by se některé projekty muzea nikdy neuskutečnily. Stejně tak by nepokročila práce desítek domácích i zahraničních badatelů, kterým Jiří Fiedler odpovídal na nesčetné dotazy a korigoval jejich texty.  

Jiří Fiedler pracoval v Židovském muzeu v Praze až do konce roku 2012 a i poté s ním externě spolupracoval. Nevystupoval na veřejnosti, zůstával skromně skryt za svým velkým dílem. Jeho náhlá smrt je pro židovskou historii v Čechách a na Moravě i pro všechny jeho spolupracovníky ranou, kterou nelze zacelit. 

Autor:  Leo Pavlát

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas