O Nadačním fondu Českého rozhlasu

Srdce na dlani - Foto: Milan Baják

Srdce na dlaniFoto: Milan Baják

Fond byl zřízen zakládací listinou ve formě notářského zápisu dne 22. 11. 2000. Vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371 dne 15. 12. 2000.

Účelem fondu je:
  • podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované,
  • podpora rozvoje a rozšiřování vzdělávání, zejména modelových a průkopnických projektů a aktivit volného času zaměřených na děti a mládež,
  • podpora v oblasti sociální a zdravotní,
  • poskytování charitativní a humanitární pomoci.

Stěžejním projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu je Světluška. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. 

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 66 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také. 

Děkujeme za Vaši laskavou podporu. 

Světluška

Roj světlušek s tykadly vyrazí opět do ulic

Jsou jich tisíce a jsou doslova všude! Netřeba mít ale strach, jedná se o světlušcí dobrovolníky, kteří... nasazenými tykadly a zapečetěnou pokladnou ve tvaru lucerny rozsvítí od 10. do 14. září 2018 města a obce po celé republice. Výtěžkem z prodeje propagačních předmětů podpoří Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu děti i dospělé... postižením. V Praze se lidé mohou těšit i na doprovodný program, do prodeje se navíc zapojí známé osobnosti.

Sledujte nás

Kdo jsme | Co děláme | Světluška | Press | Kariéra | Kontakt | Dárky
© 1997-2019 Český rozhlas