Vystavení potvrzení o daru pro daňové účely

Mohu si dar odečíst od základu daně?

Daňový odečet pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu) 

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1.000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

Daňový odečet pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)  

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce činí alespoň 2.000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

Vystavení potvrzení o daru 

Prostřednictvím následujícího formuláře nás můžete požádat o zaslání potvrzení o daru pro daňové účely. Potvrzení o darech, které jsme přijali v jednom kalendářním roce, Vám pošleme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení.
Vaše specifické požadavky k vystavení potvrzení prosím napište do kolonky „poznámka či vzkaz“. V případě, že jste nám poslali více darů z různých účtů, vyplňte prosím formulář pro každý účet zvlášť. 

Děkujeme za pochopení a za Vaši podporu. 

Vystavení potvrzení o daru pro daňové účely

 

Kdo jsme | Co děláme | Světluška | Press | Kariéra | Kontakt | Dárky
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace