Výroční zprávy

Logo Nadačního fondu Českého rozhlasu

Logo Nadačního fondu Českého rozhlasu

Poslání fondu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Fond chce napomáhat takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. Hovoříme-li o člověku – pak máme na mysli člověka bez ohledu na jeho handicap – ať už fyzický či mentální, barvu pleti či národnostní příslušnost.

Symbolickým vyjádřením našeho poslání je obraz mozaiky. Mozaika vzniká přikládáním kamínku ke kamínku s představou konečného obrazu, s vědomím skutečnosti, že každý má svou nenahraditelnou úlohu. Dohromady pak tvoří krásný různorodý celek. To je obraz fungující občanské společnosti. 

 

Kdo jsme | Co děláme | Světluška | Press | Kariéra | Kontakt | Dárky
© 1997-2018 Český rozhlas