Klička Josef (1855 - 1937)

Josef Klička - Foto: archiv autora

Josef KličkaFoto: archiv autora

V dějinách české hudby je zapsán jako jedna z všestranně zaměřených osobností přelomu 19. a 20. století. Hrál na housle a varhany, byl skladatelem, kapelníkem a pedagogem. Svůj život však zasvětil hlavně královskému nástroji varhanám. Na housle začal hrát pod vedením svého otce a později v letech 1867 - 70 se nástroji věnoval na Pražské konzervatoři ve třídě Antonína Benewitze. V roce 1872 byl přijat na varhanickou školu, kde byl mimo jiné žákem Františka Zdeňka Skuherského. V letech 1878 - 81 působil s Bedřichem Smetanou jako druhý kapelník v Prozatímním divadle.

Postupně se stal vyhledávaným varhaníkem a dosáhl místa profesora na varhanické škole a konzervatoři. Jeho žákem byl např. i Bedřich Antonín Wiedermann. V letech 1892 - 95 zastupoval Antonína Dvořáka za jeho pobytu v Americe na postu ředitele konzervatoře. Je považován za zakladatele tradice české moderní varhanní improvizace a interpretace, v oblasti kompoziční je označován za "varhanního symfonika" etapy českého hudebního romantismu. Nejvýznamnější jsou jeho varhanní a harfové skladby, psal i vlastenecké kantáty a sbory. V roce 1920 byl jmenován profesorem mistrovské školy Pražské konzervatoře, od roku 1934 byl členem Československé akademie věd a umění. 

Jeho žáky byli vynikající hudebníci té doby. Vytvořil český reprodukční varhanní sloh, kladl veliký důraz na improvizační schopnosti, slohové rejstříkování a pěstoval repertoár od baroka k moderně. Z jeho skladeb orchestrálních, písňových, kantátových a chrámových stojí nejvýše skladby varhanní a harfové, v nichž spojoval polyfonní sloh s moderní novoromantickou harmonií. 

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf) 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas