Novák Jan (1921 - 1984)

Jan Novák - Foto:  archiv autora

Jan NovákFoto:  archiv autora

Narodil se v Nové Říši na Moravě, od dětství hrál na housle, klavír a varhany, v době gymnaziálních studií začal komponovat.

Po studiu na papežském ústavu na Velehradě a klasickém gymnasiu v Brně nastoupil v roce 1940 na brněnskou konzervatoř, kde studoval klavír u Theodora Schaefera a kompozici u Viléma Petrželky. Typickým znakem Novákovy tvorby je inspirace latinskou slovesnou kulturou, která byla jeho celoživotním zájmem a ovlivnila v různých parametrech jeho hudbu. 

Po absolutoriu v roce 1946 pokračoval krátce na hudební fakultě AMU u Pavla Bořkovce a po založení Janáčkovy akademie v Brně v říjnu 1946 přešel na tuto školu opět k Vilému Petrželkovi. V roce 1947 absolvoval stipendijní pobyt v USA. Na Berkshire Music Center v Tanglewoodu spolupracoval v kurzu s Aaronem Coplandem. V New Yorku byl pět měsíců žákem Bohuslava Martinů, který ho zásadním způsobem skladatelsky ovlivnil. Svému učiteli poté věnoval Variace na téma Bohuslava Martinů a Sedm variací na závěrečný motiv z Martinů Polní mše. 

V letech 1948 - 68 působil v Brně jako skladatel ve svobodném povolání. Stal se členem brněnské Tvůrčí skupiny A, která byla centrem avantgardních hudebních snah. Po okupaci Československa emigroval do zahraničí a působil postupně v Dánsku (1968), Itálii (1970 - 77) a Německu (1977 - 84). Dílčím způsobem využil postupy seriální kompozice, např. Capriccio pro violoncello a klavír (1958) nebo Passer Catuli pro bas a noneto (1962), převážila však u něj orientace na neoklasicismus a tvorbu B. Martinů. 

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf) 

Tituly k prodeji:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry
 

Concentus biiugis pro čtyřruční klavír a smyčce - orchestrální materiál k pronájmu
Koncert pro dva klavíry a orchestr - orchestrální materiál k pronájmu
Variace na téma Bohuslava Martinů pro orchestr - orchestrální materiál k pronájmu 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas