Viklický Emil (nar. 1948)

Emil Viklický - Foto: Tomáš Krist

Emil ViklickýFoto: Tomáš Krist

Patří k výrazným osobnostem české jazzové scény s přesahem do sféry vážné koncertní hudby. Je klavíristou, skladatelem a aranžérem, často se uplatňuje jako organizátor. Nejprve absolvoval obor numerická matematika na přírodovědecké fakultě olomoucké Univerzity Palackého (1966 - 71), poté se již plně věnoval hudbě. Za studií na univerzitě získal praktickou hudební zkušenost v Big Bandu Věroslava Mlčáka. V letech 1967 - 68 vedl vlastní amatérské kvarteto Musica magica, poté Jazz sextet E. V. (1969).

Emil Viklický, pianista, skladatel, aranžér a organizátor jazzového dění, se narodil v Olomouci ve výtvarnické rodině, otec byl asistentem malíře Jana Zrzavého. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

V letech 1977 - 78 absolvoval studijní pobyt na prestižním jazzovém učilišti Berklee College v Bostonu, kde jeho učiteli kompozice a aranžmá byli např. Herbie Pomeroy, Greg Hopkána nebo Mike Gibbs. Po návratu z USA vedl Československé jazzové kvarteto, které později neslo název Kvarteto Emila Viklického. V letech 1991 - 95 byl předsedou výboru České jazzové společnosti. Ve své jazzové hudbě využívá moravské folklórní podněty a modalitu, vážná tvorba je nesena tradicí tzv. klasiků hudby 20. století. 

Pro jeho skladatelskou tvorbu bylo od počátku příznačné tvůrčí hledačství, projevující se mimo jiné v inspiracích z kompozičních přístupů obvyklých v artificiální hudbě a to zčásti i v jejím proudu tzv. Nové hudby. Bylo proto jen otázkou času, kdy se Viklický, který získával svou kompoziční erudici
i v kurzech a konzultacích skladatelů Václava Kučery a George Crumba, pokusí komponovat a uspět také v tomto oboru. Trend k tvorbě v oblasti artificiální hudby časem sílil a nyní kvantitativně převažuje nad tvorbou pro jazzovou scénu. 

V hudební řeči se projevuje jeho obeznámenost s tradicemi hudby 20. století a smysl pro zvukovou barevnost. 

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf) 

Tituly k prodeji:
Dark and Vibrant
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klarinetový koncert D dur
Klavírní koncert E dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tauromaquia
Tristana
Zelený satén 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas