16. února  2017 v 13:38  rubrika: Tituly - historická řada

Koželuh Leopold - Symfonie č. 6 C dur (ed. Eva Čierna - Tornová)

Koželuh Leopold - Symfonie č. 6 C dur (ed. Eva Čierna - Tornová) - Foto: Nakladatelství ČRo

Koželuh Leopold - Symfonie č. 6 C dur (ed. Eva Čierna - Tornová)Foto: Nakladatelství ČRo

Koželuh napsal většinu svých symfonií v 80. letech 18. století. Stylově vychází z ideálu vídeňského klasicismu, který naplňuje velmi originálně, přirozeně, ale zároveň jej výrazně nepřekračuje.

Předlohou pro vydání Symfonie C dur Leopolda Koželuha byly dva prameny uložené v Národním muzeu - Českém muzeu hudby. Výchozím pramenem byl dobový vídeňský tisk partů ze sbírky Jana Pohla uložený pod signaturou V B 205, srovnávacím pramenem dobový opis partů uložený v Českém muzeu hudby pod signaturou XI A 101, na kterém je jako autor uveden Vojtěch Jírovec. Tento pramen byl předlohou pro party fagotů, které v dobovém tisku chybí. 

Symfonie C dur byla zkomponována před 21. 11. 1787, což je datum jejího prvního vydání ve Vídni. Obsahuje čtyři věty a její charakter, zvláště první a čtvrté věty, je veselý, radostný. Autorství tohoto díla bylo v minulosti mylně připisováno J. Haydnovi nebo V. Jírovcovi.
První věta symfonie začíná pomalejší úvodní částí Poco Adagio, která navozuje slavnostní charakter. Téma využívající tečkovaný rytmus, jakési vzdechy, se střídá s rychlejšími pasážemi. Společně s chromatickými postupy celou tuto část gradují. Od taktu 31 následuje Allegro, mění se tempo, takt i nálada. Téma je jednoduché, jásavé a objevuje se v partu prvních houslí nad repetovanými tóny ostatních smyčcových nástrojů. Vedlejší téma v G dur (takt 77) je jakýmsi dialogem prvních houslí a hoboje. Postupně se přidávají i nástroje ostatní. Provedení využívá pouze část vedlejšího tématu, repríza (takt 193) je zkomponována obvyklým způsobem. Druhá věta Poco Adagio je napsána v sonátové formě s jedním tématem v tónině F dur. Třetí věta, Menuet společně s Triem, se opět navrací do základní tóniny C dur. Téma Menuetu také hojně využívá tečkovaný rytmus. V závěrečné větě Presto con fuoco L. Koželuh použil sonátovou formu se dvěma tématy navozujícími radostnou atmosféru. Provedení pracuje hlavně s motivy vedlejšího tématu, kdežto téma hlavní je zkráceno. 

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz 

Další skladby Leopolda Koželuha vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Symfonie č. 5 g moll (ed. Eva Čierna - Tornová)
Symfonie č. 7 A dur (ed. Eva Čierna - Tornová) 

obsazenífl, ob I, II, fg I, II, cor I, II in F, tr I, II in C, timp,  vni I, vni II, vle, vlc, cb
materiálpartitura
durata20'
nakl.č.R 345
cena320,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas