13. listopadu  2012 v 11:56  rubrika: Tituly - historická řada

Smyčcový kvartet G dur - Jan Pavel Veselý (ed. Monika Jägerová)

Smyčcový kvartet G dur - Jan Pavel Veselý - Foto: Nakladatelství ČRo

Smyčcový kvartet G dur - Jan Pavel VeselýFoto: Nakladatelství ČRo

Houslista a skladatel Jan Pavel Veselý (1762–1810), něm. Johann Wessely, se narodil 27. června 1762 v Hluboké nad Vltavou (tehdejší Frauenberg). Jeho jméno je dnes zcela zapomenuté, jak se však dozvídáme z několika dobových pramenů, ve své době patřil ke známým a zdatným houslistům. Lze ho řadit k širokému zástupu komponujících hudebníků, jejichž hudba sloužila především vlastním koncertním potřebám.

Jan Pavel Veselý napsal podle svého katalogu 5 opusových čísel kvartetů (op. 2, 4, 8, 9 a 10). Všechny vyšly ve Vídni, a to ve vydavatelství Artaria (op. 2, 1788), Hoffmeister (op. 4, 1790), Offenbach (op. 8, 1792) a Ebend (op. 9 a 10, 1798). 

Předlohou pro vydání Smyčcového kvartetu G dur Jana Pavla Veselého byl dobový tisk partů Hoffmeister, Vienne z roku 1790. Jedná se o sbírku tří Veselého kvartetů B dur, G dur a C dur, kvartet G dur nese označení Quartetto II. Opusové číslo není na hudebnině uvedeno, jako opus 4 označil tyto kvartety Jan Pavel Veselý ve svém soupisu skladeb. 

Tisk je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně a pochází z archivu dr. Antonína Němce ze sbírek na zámcích Kačina a Český Krumlov. 

Další skladby Jana Pavla Veselého vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Smyčcový kvartet C dur 

obsazenívno I, vno II, vla, vcl
materiálpartitura, party
nakl.č.R 246
cena220,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas