26. října  2015 v 09:18  rubrika: Tituly - vážná hudba

Alfred / klavírní výtah - Antonín Dvořák

Alfred - Antonín Dvořák / klavírní výtah - Foto: Nakladatelství ČRo

Alfred - Antonín Dvořák / klavírní výtahFoto: Nakladatelství ČRo

Spolupráce Nakladatelství Českého rozhlasu a Kabinetu hudební historie AV ČR na přípravě notového materiálu Dvořákovy opery Alfred vyústila ve vydání klavírního výtahu, který pro účely nastudování opery zhotovil v roce 2012 skladatel Otomar Kvěch. Revizi klavírního partu podle Dvořákovy autografní partitury provedla Markéta Kratochvílová. Edičního zpracování německého textu opery a scénických poznámek se ujala Jarmila Gabrielová.

V obdivuhodně bohatém skladatelském odkazu Antonína Dvořáka zaujímá opera významné a do jisté míry jedinečné postavení. Byl to obor, jemuž se Dvořák soustavně věnoval od počátku své tvůrčí dráhy téměř do posledních dnů svého života a v němž, na pozadí rozvíjející se české národní hudby a kultury v poslední třetině 19. století, spatřoval těžiště svého uměleckého snažení. Pokud jde o okolnosti vzniku Dvořákovy první opery Alfred, můžeme podle datačních údajů zapsaných v autografu spolehlivě říci pouze to, že partitura opery vznikala zřejmě v průběhu roku 1870, a to na libreto Alfred der Große německého básníka Karla Theodora Körnera (1791–1813). 

Není nic známo o tom, že by snad skladatel sám usiloval během svého života o provedení opery Alfred na scéně Prozatímního či Národního divadla v Praze, anebo na některé z německých scén v českých zemích či jinde. Navíc toto dílo neuvedl v žádném ze soupisů svých skladeb, v korespondenci o ní nepsal a ani jinak se o existenci tohoto díla nezmiňoval. 

Opera Alfred zazněla 17. září 2014 v Rudolfinu v nastudování Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou Heiko Mathiase Förstera. 

Další skladby Antonína Dvořáka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Humoreska op. 101, č. 7
Moravské dvojzpěvy
Pražské valčíky
Tragická ouvertura 

obsazenísoli S, Ms, 3T, Bar, 2B, coro misto, pfte
materiálpartitura
nakl.č.R 303
cena950,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas