9. dubna  2004  rubrika: Tituly - vážná hudba

Concerto grosso - Zdeněk Lukáš

Zdeněk Lukáš - Concerto grosso - Foto: Nakladatelství ČRo

Zdeněk Lukáš - Concerto grossoFoto: Nakladatelství ČRo

Concerto Grosso je zhruba jedenáctiminutová skladba, kterou hudební skladatel Zdeněk Lukáš původně komponoval pro soubor Musici Pragensis. Jde o jednu z jeho nejranějších skladeb vůbec. Vznikla během prázdninového letního pobytu v Brdech roku 1964.

Původně byla skladba psána jen pro jedenáct hráčů. Pro čtyři sólisty - smyčcové kvarteto a sedm dalších, prakticky rovněž sólových interpretů. V tomto obsazení se ale hraje minimálně. Většinou, podle Zdeňka Lukáše, bývá obsazení rozšířeno o dalších sedm nástrojů - čtvery housle, violu, cello a kontrabas, někdy to bývá obsazení násobeno dvojmo až trojmo (dle odpovídajících možností jednotlivých orchestrů). Sám autor říká: "...název skladby je možná trochu nadnesený. Snad tu jde spíše o Concerto piccolo než grosso. Ale to krásné léto na Mitrovicku a tenkrát bláhová představa zájmu o moji kompozici předním pražským souborem nemohly dát podnět ke vzniku něčeho malého. Pro mne tehdáž bylo všechno veliké Grosso." 

Další skladby Zdeňka Lukáše vydané Nakladatesltvím Českého rozhlasu:
Contrasti per quattro
Dvojkoncert pro housle, violoncello a symfonický orchestr
Modlitba
Quis potest dicere, op. 346
Ricordi, Concerto per violoncello e per orchestra d´archi
Symfonický koncert
Trio Boemo
Triumf smrti 

 

Tento titul byl vydán za podpory:
Lucent Technologies
Komplexní řešení v oblasti technologií

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz 

obsazenívnoI, vnoII, vla, vcl - soli; archi
materiálpartitura
nakl. č.R 040
cena175,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas