10. prosince  2009  rubrika: Tituly - vážná hudba

Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr - Miroslav Kubička

Miroslav Kubička - Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr - Foto: Nakladatelství ČRo

Miroslav Kubička - Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestrFoto: Nakladatelství ČRo

Miroslav Kubička je autorem řady orchestrálních, písňových, sborových a komorních kompozic. Značný ohlas zaznamenala Kubičkova Symfonie pro velký orchestr z let 1977 - 1980, k významným skladbám patří 2. klavírní koncert (1984 - 1986), komponovaný pro klavíristu Ivana Klánského.

Na festivalu Pražské premiéry 2005 zazněly z Kubičkovy tvorby Tři fresky pro smíšený a dětský (ženský) sbor, varhany a bicí nástroje na slova staré české poezie (1997 - 2000), které vznikly na objednávku abbého Georgese Duranda a měly symbolizovat spřízněnost tří významných kulturních center Evropy: Avignonu, Boloně a Prahy. Ve světové premiéře zazněly v červenci 2002 v Avignonu. Z komorní tvorby zaslouží pozornost především jednovětý smyčcový kvintet Rozhovory (1982), z novějších děl je třeba připomenout Kvartet in C pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2000 - 2001). 

Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr vznikal na popud Silvie Hessové a Daniela Wiesnera v letech 2006 - 2008. Je oslavou přátelství spřízněných duší putujících společnou cestou pozemským životem. Skladba plyne v jednom proudu, i když je zřetelně rozčleněna na variační část pomalou a energickou sonátovou část rychlou. 

Další skladby Miroslava Kubičky vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Sinfonietta
Sonáta pro pozoun a klavír 

 

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz 

obsazenívno solo, pfte solo, 2 fl - II muta fl picc, 2ob, 2 cl - II muta cl b, 2fg, 2cor, 2trb, tbn, perc, archi
materiálpartitura
nakl.č.R 178
cena180,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas