26. října  2011  rubrika: Tituly - vážná hudba

Parénéze - Svatopluk Havelka

Svatopluk Havelka - Parénéze - Foto: Nakladatelství ČRo

Svatopluk Havelka - ParénézeFoto: Nakladatelství ČRo

Pětidílné dílo Parénéze (v překladu doporučení, napomenutí či povzbuzení) pro soprán, bicí nástroje a klavír na řecké texty biblických epištol z roku 1993 je první skladbou, v níž se projevil Havelkův styl typický pro pozdní období jeho tvorby. Charakteristický je příklon k melodii jako určující složce kompozice. Havelka vytváří rozsáhlé různorodě členěné melodické fráze s typickými melismatickými postupy.

Dominující melodické myšlení ovlivňuje i ostatní prvky hudebního jazyka. Harmonie se zjednodušuje, podřizuje se průběhu melodické linky a často se vrací k tonálním principům při zachování charakteristických rysů dřívějších kompozic, jako jsou paralelní postupy ve vysokých polohách tvořící mixtury s melodickou linií. Z dřívější etapy Havelkovy tvorby přetrvává neobyčejný cit pro barevné možnosti nástrojů, neustále překvapující zvuková představivost a udivující schopnost rytmicky vynalézavého členění. Havelka v Parénézích představuje ojedinělý způsob kompozičního myšlení, který přesahuje možnost konkrétního stylového zařazení. Dokázal spojit zdánlivě historicky vyčerpané principy s originálním a zejména z hlediska témbrového myšlení zcela soudobým pojetím v organický a přesvědčivý celek. Skladba byla poprvé uvedena v březnu 1994 v rámci koncertní řady Percussion Plus. 

Další skladby Svatopluka Havelky vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Agapé je láska
Hymnos
Symfonie č. 1
Znamení časů 

Prodej pouze v ČR 

obsazenísoprano, perc, pfte
materiálpartitura, part
nakl.č.R 223
cena270,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas