12. července  2018 v 16:15  rubrika: Tituly - vážná hudba

Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír - Jan Novák

Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír - Jan Novák - Foto: Nakladatelství ČRo

Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír - Jan NovákFoto: Nakladatelství ČRo

Scherzi pastorali Jana Nováka vznikly původně jako pětivětá skladba pro B klarinet a klavír v roce 1953 s věnováním klarinetistovi Státní filharmonie Brno Bohumilu Opatovi.

Tři části této skladby Novák v roce 1956 dedikoval basklarinetistovi Josefu Horákovi, který ji spolu s klavíristkou Emmou Kovárnovou v komorním uskupení s názvem „Due Boemi" prováděl s velkým nadšením v rámci mnoha koncertů a basklarinetových seminářů. 

Skladba se řadí do raného kompozičního období Jana Nováka a je příznačná svou hudební hravostí a vtipem. Novak zde efektně využil zvukových vlastností klarinetu i basklarinetu, které dodávají skladbě pastýřský charakter. Scherzi, inspirované částečně lidovými melodiemi a synkopovanými rytmy jazzového nádechu, značí skladatelovu pozoruhodnou schopnost obrnit se hudebním vtipem v těžkých dobách.  

Původní rukopis Jana Nováka je považován za ztracený. Toto vydání tedy představuje pečlivou rekonstrukci prvních tří vět díla na základě opisu, který byl s velkou pravděpodobností zhotoven Josefem Horákem dle Novákova autografu a prvního hudebního záznamu tohoto díla v podání klarinetisty Bohumila Opata a klavíristky Olgy Petrové z roku 1969 (Český rozhlas Brno). Zmíněný opis je v současnosti uložen v Českém muzeu hudby v Praze.  

Kritickou revizi tohoto vydání provedla dcera skladatele, pianistka Dora Novak-Wilmington ve spolupráci s klarinetistou a basklarinetistou Larsem Zollingem. 

Další skladby Jana Nováka vydané Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry 

obsazenícl (cl b), pfte
materiálpartitura, part
durata7'
nakl.č.R 401
cena180,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas