24. dubna  2007  rubrika: Tituly - vážná hudba

Sonata brevis - Jan Novák

Jan Novák - Sonata Brevis - Foto: Nakladatelství ČRo

Jan Novák - Sonata BrevisFoto: Nakladatelství ČRo

V poválečné generaci českých skladatelů patří Jan Novák (1921 - 1984) bezpochyby mezi nejtalentovanější a nejvýraznější osobnosti. Na počátku šedesátých let se Novák ve své tvorbě odvrací od velkých symfonických skladeb směrem k drobným formám. V této době vznikly i dvě komorní skladby pro cembalo, k jejichž kompozici dala podnět cembalistka Hana Šlapetová. V říjnu 1960 pro ni Novák napsal Sonatu brevis, vzápětí následovaly Inventiones per tonos XII clavicymbalo aut aliis instrumentis pinnatis modulandae (Invence ve dvanáctitónové soustavě pro cembalo a jiné klávesové nástroje).

Zatímco dvanáct Invencí je inspirováno bachovskou polyfonií, kterou Novák - ve shodě s jeho tehdejším zájmem o adaptaci racionálního způsobu práce - propojuje s postupy dvanáctitónové techniky, představuje třídílná Sonata brevis drobnou a hravou skladbu, vtipně užívající jazzových postupů a stylu boogie-woogie. 

Prakticky celá tvorba Jana Nováka se nese v duchu neoklasické tvůrčí orientace. Charakteristickými rysy jsou jasná struktura formy, transparentní instrumentace, melodika v rámci volné tonality, živá rytmika a smysl pro humor. Ovlivnění dílem Bohuslava Martinů je patrné především ve skladbách z první fáze Novákovy tvorby. Od konce padesátých let je určujícím znakem příklon k latinské poetice; Latina, kterou Novák plynule hovořil, a kterou se - také jako básník - intenzivně zabýval, se stala hlavním inspiračním zdrojem jeho díla. 

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů 

 

obsazenícemb
materiálpart
nakl.č.R 122
cena140,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas