Obecná pravidla soutěží

Tato obecná pravidla upravují a stanovují obecný řád veškerých denních i dlouhodobých soutěží pořádaných regionálním studiem Českého rozhlasu Olomouc (dále jen "soutěž")

- Každý účastník denní i dlouhodobé soutěže pořádané regionálním studiem Českého rozhlasu Olomouc může získat ze všech soutěží pouze a výhradně jednu výhru v kalendářním měsíci  

- V případě získání více jak jedné výhry v kalendářním měsíci, nárok výherce (posluchače, účastníka soutěže) na další výhry zaniká bez nároku na jakoukoliv náhradu 

- Pokud výherce (posluchač, účastník soutěže) získá více výher v jednom měsíci má nárok pouze na výhru, kterou získal jako první v pořadí 

- V soutěžním pořadu Hřebíky může soutěžící po správném zodpovězení tři soutěžních otázek pokračovat v soutěži a získat po správné odpovědi další výhru. Maximálně však dvě výhry v jednom pořadu.  

- Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Český rozhlas si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, či celou soutěž bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyměnit výhry za jiné v přibližné hodnotě původní výhry.  

- Účastníci (posluchači) nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. 

- Telefon, který posluchač uvede jako kontaktní pro dodání výhry musí odpovídat telefonnímu číslu ze kterého se soutěžíce dovolal do soutěže. V případě rozdílu nebude soutěžícímu výhra dodána. 

- Český rozhlas Olomouc neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem. 

V případě, že se výherci (posluchači) nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu či předat mu výhru předem sjednaným způsobem do jednoho měsíce od data výhry, zaniká nárok výherce na získání této výhry. 

- Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (posluchač, účastník soutěže) svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat 

- Tato obecná pravidla jsou účinná od 03.03.2014 

- Tato pravidla se nevztahují na reklamní promo kampaně ČRo Olomouc, ve kterých jsou rozdávány věcné ceny /10 x 10 rádií, Pěšky pro běžky atd./
 

Mgr. Jiří Mastík
manažer komunikace
Český rozhlas Olomouc 

Nové články v rubrice

 • 1. března  2015       rubrika: Soutěže

  Obecná pravidla soutěží Českého rozhlasu Olomouc

  Tato obecná pravidla upravují a stanovují obecný řád veškerých denních i dlouhodobých soutěží pořádaných regionálním studiem Českého rozhlasu Olomouc (dále jen "soutěž")

   
 • 26. února  2015       rubrika: Soutěže

  Buď F.I.T s Českým rozhlasem Olomouc

  Vyzkoušeli jste nejrůznější diety, zaručené koktejly a cvičební postupy, leč bezvýsledně? Toužíte se zbavit přebytečných kilogramů? Snažíte se dostat do kondice, anebo se chcete naučit zdravě žít a zhubnout trvale?

   
Olomoucký kraj
  R46, mezi km 26.5 a 23.5, ve směru Vyškov, pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 29.05.2015 07:00 Do 29.05.2015 12:00, Sestava v pomalém pohybu., čištění kanalizace, zdroj: ŘSD
  ulice náměstí Osvobození - ulice Školská, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.06.2015 00:00 Do 22.06.2015 23:59, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, ...
  místní komunikace u ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.06.2015 00:00 Do 30.06.2015 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze v ulici ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2015 Český rozhlas