Soutěže1. listopadu  2016  

Pravidla soutěže S Emou na pohádkový víkend do Prahy

Vyhrajte poukaz na dvě noci v pohádkovém hotelu - Foto: Petra Ševců

Vyhrajte poukaz na dvě noci v pohádkovém hoteluFoto: Petra Ševců

Zde najdete kompletní pravidla saoutěže:

Základní ustanovení
1) Pořadatelem soutěže S Emou na pohádkový víkend do Prahy je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053, konkrétně rozhlasová stanice Olomouc (Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc), zastoupený ředitelem MUDr. Mgr. Josefem Podstatou (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
2) Soutěž začíná ve čtvrtek 3. listopadu 2016 a končí v neděli 6. listopadu 2016. 

Účast v soutěži
1) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.
2) Účastnit se soutěže lze telefonicky na čísle 221 555 444 nebo 726 465 465 po dobu trvání soutěže.
3) Soutěžící, který se po zaznění signálu soutěže (filmová znělka - famfára) dovolá jako první v pořadí na jedno z výše uvedených telefonních čísel, si po přepojení do studia tipne počet diváků, kteří navštíví film Pohádky pro Emu od čtvrtka 3. listopadu do neděle 6. listopadu 2016.
4) Každý soutěžící, který se dovolá jako první do soutěže, po sdělení tipu ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.
5) Každý účastník soutěže může tipovat pouze jedenkrát v průběhu celé soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. 

Výherce
1) Výhercem soutěže se stává ten soutěžící, který se do vysílání po zaznění soutěžní znělky dovolá jako první a jehož odhad uvedený ve vysílání bude nejpřesnější, tj. bude shodný se skutečným výsledkem nebo mu bude nejblíže. V případě shodných tipu, vyhrává tip dřívější. Všechny tipy jsou uvedeny na www.olomouc.rozhlas.cz

Výhry
1) Výhra: Dárkový poukaz na ubytování pro 2 osoby na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní v hotelu ADRIA Praha **** na Václavském náměstí 26, Praha 1 platný do 31. března 2017. 

Vyhlášení vítězů a předání výher
1) Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání v termínu od 7. 11. do 9. 11. 2016, a zároveň budou v tomto termínu uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc.
2) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) na základě předávacího protokolu nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení celé soutěže.
3) ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.
4) V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
5) V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele. 

Prohlášení Pořadatele
1) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.
2) Finanční plnění výher není možné.
3) Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
4) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
5) Ceny, soutěžní výhry nebo účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.
6) Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
7) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
8) Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz 

Nové články v rubrice

Olomoucký kraj
  Srážky: přeháňky, D35-293,2
  Srážky: přeháňky, D35-286,5
  silnice III/4377, Jezernice, okr. Přerov, uzavřeno, sportovní akce, Od 21.10.2017 11:55 Do 21.10.2017 12:15, Uzavírka provozu silnice III/4377 v Jezernici z důvodu konání cyklistického závodu "Jezernické ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace