Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Českým rozhlasem, Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2, IČ 45245053, jakožto správcem osobních údajů pro účely vyřízení mého podání a pro účely jejich uložení, shromáždění, zpracování v databázi podnětů došlých ombudsmanovi Českého rozhlasu.
Souhlasím s uveřejněním svého jména, příjmení a obce trvalého bydliště při zveřejnění svého podání na webové stránce ombudsmana Českého rozhlasu. Pokud souhlas neudělím, může být mé podání zveřejněno jen bez těchto údajů. 

Podáním podnětu berete na vědomí, že osobní údaje v rozsahu, jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, e-mailová adresa, ID datové schránky budou zpracovávány Českým rozhlasem jako správcem za účelem řádného vyřízení Vašeho podnětu. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění úkolu ve veřejném zájmu "poznat potřeby obyvatel a posilovat zpětnou vazbu s veřejností", plynoucího z Kodexu Českého rozhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze k tomu určenými zaměstnanci Českého rozhlasu a daůšími zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří budou určenou osobou požádáni o součinnost při řešení Vaší stížnosti. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na technických prostředcích Českého rozhlasu, které jsou přístupné pouze osobám s kvalifikovaným přístupem, po dobu tří (3) let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že Český rozhlas provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy, můžete Český rozhlas požádat o vysvětlení, můžete podat námitku a/nebo požadovat, aby Český rozhlas odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci s Českým rozhlasem ve věci Vašich osobních údajů naleznete na webu www.rozhlas.cz/osobni-udaje. Na Český rozhlas si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

Nabízím vám možnost vyjádřit se ke všemu, co se týká činnosti Českého rozhlasu. Mým cílem je, aby žádný z vašich racionálních podnětů nespadl pod stůl.

Mohlo by vás zajímat

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas