Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Českým rozhlasem, Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2, IČ 45245053, jakožto správcem osobních údajů pro účely vyřízení mého podání a pro účely jejich uložení, shromáždění, zpracování v databázi podnětů došlých ombudsmanovi Českého rozhlasu. Dále souhlasím s tím, aby můj podnět spolu s mým jménem, příjmením a městem bydliště, resp. pobytu byl zveřejněn na veřejně přístupných internetových stránkách ombudsmana Českého rozhlasu.  


Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně na dobu 3 let. Beru na vědomí, že udělený souhlas mohu kdykoliv bezplatně na adrese správce osobních údajů odvolat a že jiným subjektům nebudou mé osobní údaje zpřístupněny. Dále beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům o mně zpracovaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále beru na vědomí, že mám tato práva: Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce osobních údajů o vysvětlení a požadovat, aby správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce osobních údajů této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.  

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

Nabízím vám možnost vyjádřit se ke všemu, co se týká činnosti Českého rozhlasu. Mým cílem je, aby žádný z vašich racionálních podnětů nespadl pod stůl.

Mohlo by vás zajímat

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas