Naše akce11. července  2017  

Jedeme na výlet a hrajeme o sekačku nebo zahradní gril

Sekačka VARI MP1 504B, o kterou se hraje - Foto: Zdeněk Novák

Sekačka VARI MP1 504B, o kterou se hrajeFoto: Zdeněk Novák

Jakmile se od příštího týdne z letního vysílání Českého rozhlasu Pardubice ozve signál „Jedeme na výlet“, volejte naše studio 726 46 48 48.

Když se dovoláte, řekneme vám jedno ze zajímavých turistických míst Pardubického kraje. A pokud správně odpovíte na otázku, ve kterém okrese našeho kraje se místo nachází, cena je vaše. 

Navíc postoupíte do losování o sekačku a zahradní gril od firmy GARDEN PARTS - levnesekacky.cz. 

Pravidla soutěže „JEDEME NA VÝLET“ 

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „JEDEME NA VÝLET“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice. 

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").  

2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 17. 7. 2017 do 13. 8. 2017. 

3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.  

4. Kdykoliv se během letního vysílání ozve signál „JEDEME NA VÝLET,“ posluchač zavolá do studia na tel. číslo 726 46 48 48 a zodpoví správně soutěžní otázku, získává drobnou cenu (propagační předměty s logem stanice) a postupuje do losování o hlavní ceny (travní sekačka, zahradní gril). Losování proběhne ve vysílání v pondělí 14. 8. 2017. 

5. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto signálů a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní signál vícekrát, anebo také žádný. Jeden soutěžící se může této soutěže zúčastnit a vyhrát pouze jednou. 

6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 14. 8. 2017, ale v průběhu konání soutěže ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice – kdo správně odpoví, získává drobnou cenu a postupuje do závěrečného losování. 

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 31. 8. 2017 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry. 

8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou. 

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel. 

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. 

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.  

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.  

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.  

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.  

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz 

Autor:  Zdeněk Novák

Nové články v rubrice

Pardubický kraj
  Srážky: přeháňky, D11-73,5
  Srážky: přeháňky, D11-73,1
  Srážky: déšť, Jedlina

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace