Keltové. Mýtus a realita

Keltský kříž - Foto: Stock Exchange

Keltský křížFoto: Stock Exchange

Co zbylo z tisíce let staré keltské tradice a jak vypadá keltské dědictví dnes? Kniha editora Stefana Zimmera přináší nezaujatý pohled německých odborníků.

Jak známe i z kreslených příběhů, za Caesara byla celá Galie dobyta Římany – bohužel, nezbyla ani ta jedna nepoddajná vesnice. Do područí říše se v následujících staletích dostal i notný kus Británie a římská kultura „přemazala“ tu galskou, nebo chcete-li keltskou, takřka dokonale. Jen na periférii římského světa žily v určité míře keltské tradice dál a přežívají tam i dnes. O opravdovém dědictví Keltů, ale také o balastu, který se na něj během staletí nabalil a nemá s ním ve skutečnosti mnoho společného, se můžete dočíst v knize Keltové – Mýtus a realita, kterou sestavil lingvista a keltolog Stefan Zimmer z univerzity v Bonnu. Přispělo do ní i dalších osm badatelů původem z Německa – najdete mezi nimi archeologa, keltologa, historiky, jazykovědce a také religionistu. Už to samo o sobě svědčí o šíři tématického spektra, které publikace postihuje. 

Keltové - mýtus a realita - Foto: Nakladatelství Vyšehrad

Keltové - mýtus a realitaFoto: Nakladatelství Vyšehrad

Dozvíte se, jaký obraz Keltů se nám dochoval v antických pramenech a jak souzní se svědectvím archeologie. Stanete na troskách keltského náboženství, z něhož zbylo pár jmen ze ztraceného panteonu bohů a fantaskní romantické představy o jeho kněžích – druidech. Především se však autoři věnují dějinám oblastí a regionů, kde se až dodnes hovoří keltskými jazyky a historii těchto jazyků samotných. V Irsku je to irská a ve Skotsku skotská gaelština, ve Walesu velština, které místní říkají kymerština a na území francouzské Bretaně bretonština. Své oddané příznivce mají i dva jinak prakticky vymřelé keltské jazyky – manština z ostrova Man a kornština z anglického Cornwallu. Většina těchto oblastí má i svou více či méně bohatou literární tradici, o níž se také dozvíte vše podstatné. 

Zajímavá kapitola je věnována detailům tradičního keltského práva, které se dochovaly v některých středověkých rukopisech a také keltskému folklóru, který již v mnoha ohledech prolíná s tzv. druhým životem keltské kultury. A tady, na poli romantických mýtů, postmoderní mystické globalizace a esoterických fantazií hledání Keltů končí. Stefan Zimmer a jeho kolegové poctivě přiznávají, že ne vše je v jejich knize dotažené do detailu. I tak je jejich dílo mimořádné a zřejmě nemá v současné keltologické produkci odpovídající paralelu. 

O knihu Keltové. Mýtus a realita s námi můžete soutěžit.
Šanci na výhru máte do neděle 27. srpna.
 

Stefan Zimmer (ed.): Keltové : Mýtus a realita. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-806-6.
 

Pořad: Planetárium  |  Stanice: Sever
Čas vysílání: neděle 09:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas